Da li više mišića znači i više seksa?

Uvriježeno je mišljenje širom svijeta da mišićavi muškarci imaju više seksa. Činjenica da muškarci koji dobro izgledaju ili su jednostavno mišićaviji imaju više seksualnih odnosa se često uzima zdravo za gotovo.
Dobar izgled muškarcu daje više samopouzdanja pri uspostavljanju prvog kontakta sa ženama i više sigurnosti u svoje mogućnosti.

S druge strane, žene često na osnovu izgleda donose sud o muškarčevom stavu prema životu generalno. Žene smatraju da će bolji seks imati sa dobro građenim muškarcima, jer je sportska figura povezana sa izdržljivošću i snagom.

Pitanje koje se postavlja je i da li postoji veza između seksa i mišića u prošlim vremenima. Evolucija i ljudska kultura nude prvi očigledni razlog. Muškarac lovac i fizički radnik glorifikacija je zdravlja i dugog života.

Žene koje biraju mišićavog, jakog čovjeka imale su više šansi za preživljavanje. Ipak, ovakav zaključak nije zadovoljavajući. Potreba za snažnim herojem nije jednako izražena u svim kulturama svijeta, posebno tamo gdje preživljavanje ne ovisi o fizičkim poslovima.

Naša kultura, u kojoj sve više cijenimo inventivne i prilagodljive ljude, ne zavisi u potpunosti od indeksa mišićne mase.

Moderna kultura rezultat je mješavine grčko-helenističke kulture i njene metamorfoze kroz kršćanstvo. Grci su imali kult tijela što se najbolje vidi u skulpturama. Ovaj trend je preuzet iz Rimskog carstva sve do dolaska kršćanstva, kada se sve okrenulo poštivanju duha, a tijelo je postalo mjesto grijeha.

Studentske revolucije, hippie-pokret, televizija i masovni marketing uspjeli su razbiti dominirajući negativni stav prema ljudskom tijelu.

Posebno se tu ističe uloga reklama koje koriste mišićavo muško tijelo za prodaju svega, od seksa do zubnih pasti. Odgovor za masovnu upotrebu ove metode moguće leži u estetici