Sramotno: Delegacija BiH odbila preporuku UN o sankcionisanju govora mržnje!

Odbijeni prijedlozi da se izmijene zakoni koji diskriminiraju lezbejke, homoseksualce, transseksualce i biseksualce, te odbijena obaveza da se utiče na suzbijanje predrasuda prema Romima


Vijeće za ljudska prava Ujedinjenih nacija, koji svake četiri godine razmatra stanje ljudskih prava u svakoj zemlji članici svjetske organizacije, raspravljao je prošle sedmice o primjeni UN-ove konvencije o ljudskim pravima u BiH, saopćeno je danas iz Helsinškog komiteta za ljudska prava u BiH.

Nakon iscrpne rasprave, u kojoj je upućeno čak 125 preporuka vlastima u BiH, zvanična delegacija BiH je prihvatila samo 30 prijedloga za unapređenje stanja ljudskih prava u našoj zemlji.

Isto toliko, 30, preporuka je odbijeno dok su ostale "djelimično prihvaćene".

Helsinški komitet za ljudska prava u BiH, koji je zajedno s velikim brojem nevladinih organizacija aktivno učestvovao u formuliranju preporuka, ocjenjuje pozitivnim to što su se bh. vlasti obavezale da će ukinuti segregaciju u školama i uvesti multietničko obrazovanje, te da će usvojiti zakon kojim se zabranjuje djelovanje fašističkih organizacija. Također pozitivnim ocjenjuje opredijeljenost da se kazne svi ratni zločinci, te da se pruži odgovarajuća podrška i kompenzacija žrtvama rata.

Vlasti BiH su ponovile spremnost da izmijene one dijelove Ustava BiH čiju izmjenu je naložio i Sud za ljudska prava u Strasbourgu, a koji nalažu da se izmijene diskriminatorne odredbe kojima se pasivno biračko pravo uskraćuje pripadnicima nacionalnih manjina, te pripadnicima konstitutivnih naroda koji žive van entiteta u kojima je njihov narod većinski.

Konačno, prihvaćene su i neke preporuke koje idu u pravcu smanjenja siromaštva.

No, na drugoj strani, uime Vijeća ministara BiH, odbijena je preporuka da se krivično goni i procesuira govor mržnje, odnosno šovinistička retorika koja raspiruje etnički i vjerski motiviranu mržnju i nasilje.

- Ko imalo poznaje stanje u BiH zna koliko je zloćudna ova pojava i koliko ona duboko zadire u prava pojedinca, te je ova odluka vlasti naprosto neshvatljiva i odražava suštinsko nerazumijevanje šta su ljudska prava i kako se ona štite - kaže se u saopćenju.

Odbijene su i sugestije da se instituciji Ombudsmena BiH osigura istinski nezavisan status kroz izmjenu načina njegovog finansiranja, što ilustruje želju nosilaca vlasti da utiču na rad i djelovanje ove institucije za zaštitu ljudskih prava. Također je izostala spremnost da se prihvati činjenica da su zaštitnici ljudskih prava, aktivisti nevladinih organizacija i novinari među ostalim, često na meti pritisaka, prijetnji pa čak i fizičkih nasrtaja, te je odbijena preporuka da se borci za ljudska prava zakonski i praktično zaštite od ovih neprihvatljivih pojava.

Odbijen je i prijedlog da se izmijene zakoni koji diskriminiraju lezbejke, homoseksualce, transseksualce i biseksualce. Na koncu, odbijena je obaveza da se utiče na suzbijanje predrasuda prema Romima kao najranjivijoj kategoriji stanovništva s isprikom da je realizacija programa vezanih za Dekadu Roma dovoljna da promijeni položaj Roma i odnos prema njima.

- Bosanskohercegovačke vlasti su još jednom pokazale da imaju selektivan odnos prema ljudskim pravima i da se prema ljudskim pravima odnose ne uviđajući njihovu univerzalnost. Zbog toga je na nevladinim organizacijama i instituciji Ombudsmena BiH zadatak da i dalje istrajavaju na zaštiti ljudskih prava i na insistiranju da vlasti konačno prigrle ljudska prava bez politiziranja i bez ikakve diskriminacije - kaže se u saopćenju Helsinškg komiteta.