Direktor UNICEF-a: Oko 170.000 djece u BiH živi u siromaštvu

24SI - Siromaštvo, socijalna isključenost i posljedice slabosti i neuvezanosti sistema društvene zaštite su tri najveća problema koja treba sveobuhvatno riješiti kako bi se ostvarila prava djece u Bosni i Hercegovini...

...ocijenio je u svojoj izjavi za javnost regionalni direktor UNICEF-a za srednji i istočnu Evropu i centralnu Aziju Steven Allen.

Allen navodi da oko 170.000 djece u BiH živi u siromaštvu. Većina njih pripada ugroženim kategorijama društva, poput djece u romskim zajednicama ili djece koja su još uvijek interno raseljena.

Porodica s troje ili više djece su posbno ranjive - njih dvije trećine živi u siromaštvu i njihovo siromaštvo je teže.

"Iako zakoni koji pokrivaju širok raspon mjera društvene zaštite i dječijih prava postoje, mnogi od njih nisu provedeni, bilo zbog nedostatka sredstava, neadekvatnih procedura, standarda ili referalnih praksi, kao i ograničene koordinacije. Više od 50 posto populacije suočava sa nekim oblikom društvene isključenosti, diskriminacije ili stigme. Uzroci toga leže u nedostupnosti službi zaštite, ograničenom učešću civilnog društva, diskriminatornim stavovima unutar zajednica i institucionaliziranoj fragmentaciji", upozorio je.

Allen je istakao da neusklađenost zakona i nedostatak strategija često ostavlja pružatelje usluga na lokalnom nivou sa nedovoljnim autoritetom ili sredstvima da provedu socijalnu unkluziju ili mjere društvene zaštite djece. Takođe, nedostatak podataka o djeci, posebno povezan sa djecom bez roditeljskog staranja, djeci sa smetnjama u razvoju, te nasilju u porodici, dalje usporava razvojne procese.

"Naš zajednički nedovršeni plan i moralni imperativ je osigurati jednakost u pristupu i kvalitetu svih društvenih usluga za svako dijete. UNICEF će nastaviti pružati podršku partnerima u BiH u tom smislu, za dobrobit djece u ovoj zemlji. Takođe, moramo se pobrinuti i da se glas djece uvijek čuje i uzme u obzir kod odlučivanjima koji se tiču njihovih prava i njihovih života. Svi mi zajedno trebamo zagovarati dječije slobodno, aktivno i smisleno učešće u odlukama koje ih se tiču. Donosioci odluka u ovoj, kao i u u svakoj drugoj zemlji na svijetu, uvijek trebaju biti svjesni da sve njihove odluke utječu na djecu i postarati se da te odluke ne ostave nikakve negativne posljedice u dječijim životima", kaže Steven Allen, regionalni direktor UNICEF-a za srednju i istočnu Evropu i centralnu Aziju.