Senat RS-a: Multietnički, ali srpski

BANJA LUKA - Da se u Republici Srpskoj na svim političkim nivoima imenovanja temelje na faktoru diskriminacije (nesrba), nije nikakva novina, a eliminiranje tog faktora, naprosto je - presedan. Tome u prilog govore izmjene Zakona o Senatu RS-a, o čemu se očitovao Edin Ramić, predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a: "Starim ...

... Zakonom o Senatu mogao je senator postati jedino Srbin ili neki istaknuti lik koji je zaslužan za afirmaciju zna se čega već ili pak crkveni velikodostojnik." Novim izmjenama Zakona eliminiran je upravo taj diskriminatorni član Zakona. Ramić objašnjava: "Kvaka je u tome da je drug Rajko prvo imenovao nekoliko senatora koji nisu iz reda srpskog naroda, a tek kasnije je promijenjen Zakon. To je na kraju njegovog mandata pokazalo da je čovjek vizionar i da je spreman i Zakon prekršiti radi prava na nediskriminaciju.

Za članove Senata u aprilu 2009. na period od sedam godina imenovana su 42 zvaničnika među kojima su i Aleksa Buha, Jelena Guskov, Branko Đerić, Milorad Ekmečić, Nikola Poplašen, Duško Jakšić, Nenad Kecmanović, Džemal Kolonić, Predrag Lazarević, Rajko Petrov Nogo, i dr. Budući da se visoki predstavnik nije složio s izborom Mirka Šarovića, broj senatora donedavno je bio 41, kada je izabran novi - Milorad Zakić. Zakon o izmjenama i dopunama ovog Zakona stupio je na snagu u maju 2010., s izmjenama koje glase: "Članove Senata imenuje predsjednik Republike iz reda istaknutih ličnosti iz javnog, naučnog i kulturnog života, koji imaju javni ugled i iskustvo stečeno znanjem, zvanjem i djelovanjem."