''Kriteriji'' Vlade RS: Udruženje logoraša nesrba ne može dobiti novac!

24SI - Vlada RS-a je po receptu primijenjenom za medije dodijelila i pomoć sektoru NVO. O čemu je riječ, svjedoči i primjer Udruženja logoraša nesrpske nacionalnosti koji su bili zatočeni u logorima RS-a, a koji nisu uspjeli steći status NVO od javnog interesa.

Najveća prepreka za to je Savez logoraša RS-a koji smatra da te osobe svoja prava trebaju ostvariti u Federaciji BiH, piše ''Oslobođenje''.

Vlada Republike Srpske prošle nedjelje donijela je odluku o dodjeli novčanih sredstava udruženjima građana od javnog interesa.
Na spisku NVO koji su primili finansijsku pomoć su Boračka organizacija RS-a kojoj je dodijeljeno 40.000 KM, Savez logoraša RS-a i Republička organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila RS-a sa po 20.000 KM.

Potom, sa iznosima od 9.000 do 2.000 KM slijede, između ostalih, Udruženje penzionera RS-a, Savez opština i gradova RS-a, Udruženje amputiraca Udas Banja Luka, Savez distrofičara RS-a...

I ova donacija, poput one o finansijskoj pomoći medijima, izazvala je niz rasprava u javnosti RS-a.

Naime, prema Zakonu o izmjenama zakona o udruženjima i fondacijama RS-a iz 2005. godine, finansijsku podršku vlade mogu dobiti udruženja koja steknu status udruženja od javnog interesa.

Kriterije koje NVO za taj status moraju ispuniti propisala je Vlada RS-a, pa se u zakonu navodi da "udruženje može steći status udruženja od javnog interesa ako njegovo djelovanje prevazilazi interese njegovih članova i ako je namijenjeno interesu javnosti u oblastima zdravstvo, nauka, socijalna zaštita, zaštita okoline, civilno društvo, ratni veterani, ljudska prava, prava manjina, pomoć siromašnim i socijalno ugroženim, pomoć invalidima, djeci i starijim licima, tolerancija, kultura, amaterski sportovi, vjerske slobode, pomoć žrtvama elementarnih nepogoda, udruženja potrošača i drugim oblastima od javnog interesa".

Iako gotovo sve NVO koje djeluju u RS-u ispunjavaju spomenute uslove, većina njih nije ni pokušala da aplicira za status udruženja od javnog interesa.

''Pa, priča u tom pogledu je jasna. Bez obzira kakvim se aktivnostima bavite, dobijete li status udruženja od javnog interesa, onaj ko vas finansira, očekuje da ga bezrezervno podržavate.

Cilj našeg djelovanja nije podrška ovoj ili onoj vlasti, već ispravljanje negativnosti kroz poboljšanje zakona i podršku grupi zbog koje smo osnovani'', pojasnila je članica NVO Udružene žene Banja Luka Lana Jačević.

Koliko je u pravu, svjedoči i činjenica da su dvije nevladine organizacije - BORS i Savez logoraša RS-a - upravo najglasniji zagovornici politike Vlade RS-a i da već niz godina kroz njihove istupe se jasno iščitava kakvu politiku ta vlast zagovara.

A u situaciji kada je vlast ta koja diktira kriterije i potom sama i procjenjuje da li ih je neka NVO zadovoljila i dešava se da ti isti kriteriji postaju vrlo rastegljiv pojam.

Tako Udruženje logoraša nesrpske nacionalnosti koji su bili zatočeni u logorima RS-a ni do danas nije uspjelo steći status NVO od javnog interesa. Najveća prepreka za to je Savez logoraša RS-a koji smatra da te osobe svoja prava trebaju ostvariti u Federaciji BiH?!

No s pitanjem reprezentativnosti muku muče i one NVO koje okupljaju srpske veterane, a koje su javno iskazale svoj protest protiv svrstavanja sektora NVO uz vlast, piše uz ostalo ''Oslobođenje''.