Bernar Kušner – Novi udarac Dodiku

Savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda o Kosovu nije pobjeda jednih nad drugima, kaže, u intervjuu za beogradske "Novosti", Bernar Kušner, ministar spoljnih poslova Francuske, zemlje koja je među prvima priznala nezavisnost Kosova. Na pitanje može li, sada, poslije mišljenja suda o Kosovu, Republika Srpska da se nada da ...

... će jednog dana dobiti pravo na samoopredeljenje, odgovara da RS ne može istim putem.

On ističe da dse sud izjasnio samo o deklaraciji o nezavisnosti Kosova, ističući u više navrata specifičan karakter konteksta u kojem je ona donesena. Takvom odlukom, kaže Kušner, Sud nije ni u kom slučaju i ni na koji način dao legitimitet bilo kakvom pravu na secesiju koje bi moglo da se primjeni na bilo koji drugi zahtjev.

“Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, sporazumi iz Dejtona i Pariza eksplicitno isključuju bilo kakvu mogućnost secesije. Ovi sporazumi obavezuju sve građane i političare Bosne i Hercegovine, kao, uostalom, i Srbije i Hrvatske, i predsjednik Tadić je o tom pitanju izneo veoma jasne stavove koji imaju moju punu podršku“.