Telefonski računi u institucijama BiH kao budžet jedne opštine

SARAJEVO - U institucijama BiH prošle je godine, prema izvještaju o realizaciji budžeta, od ukupno potrošenih 952.589.375 maraka, na plate 21 696 zaposlenih otišlo više od 53 odsto ili 505.094.633 marke. Za telefonske i poštanske usluge potrošena je čak 10.321.591 marka, što je iznos budžeta većeg broja opština u BiH. Za račune za ...

... struju i komunalije utrošeno je više od 16.600.000 maraka, a za nabavku materijala gotovo 30.200.000 maraka, što je 15 odsto više nego godinu ranije, piše sutrašnji "Glas Srpske".

I izdaci za prevoz i gorivo bili su u prošloj, recesionoj, godini veći za sedam odsto nego godinu ranije i dostigli su 13.846.626 maraka, od čega je na gorivo potrošeno 12.198.055 maraka.

U izvještaju za prošlu godinu iznesen je podatak da su naknade i troškovi zaposlenih u institucijama BiH dostigli 130.907.366 maraka, od čega je za prevoz otišlo 25.778.745 maraka. Za smještaj zaposlenih iz budžeta je plaćeno 9.275.332 marke, dok je odvojeni život tih istih državnih službenika koštao poreske obveznike 13.033.901 marku.

Naknade za topli obrok dostigle su gotovo 42 miliona maraka, a regres za godišnji odmor 13.124.651 marku. Na otpremnine zbog odlaska u penziju, kako stoji u izvještaju za prošlu godinu, otišlo je 3.025.245 maraka, a na jubilarne nagrade i poklone djeci zaposlenih u institucijama BiH 342.262 marke, što je 109 odsto više nego godinu ranije.

Za stručno obrazovanje potrošeno je više od 1.180.000 maraka, a za specijalizacije i drugo školovanje gotovo 491.000 maraka.
       
U odnosu na 2008. godinu, lani je za plate budžetskih korisnika utrošeno 88,3 miliona maraka više. Prosječna plata zaposlenih u institucijama BiH u 2009. godini iznosila je više od 1.900 maraka.

Broj zaposlenih u institucijama BiH na kraju prošle godine iznosio je 21 696 ili za 1 752 više nego godinu ranije.