Tuđman Miloševiću: Neću razmjenu, šta će mi zemlja bez ljudi?

24SI - Slobodan Milošević htio je da dođe do razmjene stanovništva, on to nije krio i Oluja je bila aplikacija dijela te njegove ideje - prisjetio se bivši Tuđmanov savjetnik Hrvoje Šarinić atmosfere i događaja iz 1995. kada je Tuđmanu prenio ideju o razmjeni stanovništva.

Ta ideja za tužioce Haaškog suda predstavlja dio konteksta u kome je pokrenuta i izvedena Oluja, čime je juče, pri izricanju završne riječi, zastupnik optužnice Alan Tieger htio prikazati kako je Tuđman sa svojim saradnicima kreirao ekipu koja je udružena u zločinački pothvat.

Tužilac je iznio i podatak kako je ‘92. Tuđman, u razgovoru sa jednim od lidera bosanskih Srba, Nikolom Koljevićem, rekao da su se u historiji, kad god bi iskrsli slični nacionalni problemi, oni rješavali putem razmjene stanovništva. Tri godine kasnije ta se tema pojavila u razgovoru Miloševića sa Šarinićem, Tuđmanovim izaslanikom, rekao je Alan Tieger.

Šarinić je potvrdio da je takav prijedlog iznesen, ali kaže da je Milošević bio taj koji je zagovarao ideju: "Tuđman nikada nije bio za realizaciju takvog plana. Šta će mi zemlja bez ljudi", opisuje Šarinić Tuđmanove komentare