Pao Facebook: Društvena mreža već nekoliko sati nedostupna korisnicima

24SI - Društvena mreža Facebook već je nekoliko sati nedostupna korisnicima ili se otvara dosta usporeno. Onima koji pokušaju pristupiti svojim Facebook profilima na ekranu se pojavljuje poruka o problemima sa serverom.

Na svom Twitteru Facebook je objavio da je za problem kriv mrežni provider. Nedugo nakon toga, objavljena ja obavijest da je problem sa providerom riješen te da bi uskoro svi korisnici trebali moći normalno pristupiti Facebooku. Probleme sa pristupanjem svojim Facebook profilima imaju i korosnici u SAD-u, Meksiku i Velikoj Britaniji.