Upozorenje: Sa pasošem izdatim prije 15. oktobra 2009. ne možete putovati u EU bez vize!

24SI - Svi pasoši koji su u BiH izdati od 15. oktobra 2009. godine su biometrijski i sa njima će se moći putovati u zemlje šengen zone kada o tome bude donesena konačna odluka, saopšteno je iz Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH.

"Biometrijski pasoš BiH na koricama ima odgovarajuću oznaku za biometrijski dokument, natpis BiH, grb BiH i dva reda zvjezdica, a pasoši koji su izdati prije 15. oktobra 2009. godine nisu biometrijski i na koricama imaju samo natpis BiH i grb BiH", navodi se u saopštenju.

Oni važe do datuma koji se nalazi u pasoškom dokumentu, ali se sa njima ne može putovati u zemlje šengen zone bez vize kada EU donese konačnu odluku o viznoj liberalizaciji.

Građani koji imaju stare obrasce pasoša, izdate prije 15. oktobra 2009. godine, moraće ih zamijeniti, ako žele da putuju u zemlje šengen zone nakon donošenja odluke o bezviznom režimu.