RS i Banja Luka će platiti 64 miliona KM za rušenje džamija


Osnovni sud Banjaluka presudio je danas u korist Islamske zajednice BiH po tužbi Islamske zajednice protiv RS i Grada Banjaluka, te obavezao tuženu stranu da isplati odštetu od 64, 7 miliona KM za rušenje 16 vjerskih objakata u Banjaluci u toku rata.

- Ono što je za nas mnogo bitnije od materijalne štete jeste da je ovom presudom po prvi put RS preuzela punu odgovornost za rušenje 16 vjerskih objekata Ismaske zajednice u gradu Banjaluci, rekao je pravni zastupnik Islamske zajednice Esad Hrvačić.

Hrvačić je novinarima rekao da se presudom RS i Grad Banjaluka obavezuju da Islamskoj zajednici u potpunosti nadoknade materijalnu štetu u iznosu od 64,762 miliona KM.

- Mi smo zadovoljini  presudom, ali ne i sa visinom odštetnog zahtjeva, jer smatramo da  je vještak mogao procijeniti više, istakao je Hrvačić.

Prema njegovim riječima, Islamska zajednica cijeni da džamija Ferhadija više vrijedi od 34 miliona KM, koliko je procijenjeno.

- Smatramo da je ovo istorijska presuda za Islamsku zajednicu i sve Bošnjake koji su preživjeli rušenje svoje imovine za vrijeme ratnih dejstava. Očekujemo da će ova presuda biti implementirana i da se RS neće žaliti na presudu, te da će dostojanstveno ispuniti sve obaveze i tim činom preuzeti odgovornosti i ispraviti ono što je propustila da učini, naglasio je Hrvačić.

On je objasnio da se prema zakonu RS svi odštetni zahtjevi prije 2001. godine pretvaraju u javni dug i da se izdaju obveznice u narednih 20 godina.

Bez obzira na to, Hrvačić je rekao da je IZ zadovoljna.

S obzirom na to da je tužena strana (RS i Grad Banjaluka) osporila vještaka, navodeći da je u sukobu interesa jer trenutno obavlja  funkciju direktora obnove i rekosntrukcije banjalučke džamije Ferhadije, Hrvačić je kazao da je vještaka angažovao sud i da tu nema ništa sporno.

Islamska zajednica je tužbu podnijela 2000. godine, ali je Sud prvo pripremno ročište zakazao tek sedam godina kasnije, nakon što je na to bio obavezan odlukom Ustavnog suda BiH.