Napredak u kvaliteti života, BiH na 68. mjestu

BiH je po kvalitetu života na 68. mjestu na rang-listi od 169 zemalja koju je sačinio Razvojni program UN, što je napredak u poređenju sa prošlom godinom kada je bila 76.

Rang-lista sačinjena je prema indeksu ljudskog razvoja /HDI/, koji se mjeri na osnovu brojnih elemenata kao što su životni vijek, obrazovanje i zdravlje stanovništva, stepen ljudskih sloboda, životni standard.

Od zemalja bivše Jugoslavije najbolje je rangirana Slovenija, koja je na 29. mjestu, dok je najveći skok napravila Crna Gora, jer je sa 65. pozicije napredovala na 49.

Srbija je prošle godine bila na 67, a ove je na 60. mjestu, dok je Hrvatska nazadovala sa 45. na 51. poziciju.

Kako prenosi “Dnevni avaz”, sve zemlje regiona, osim Slovenije, prema UNDP-ovoj listi, spadaju u zemlje sa visokim stepenom razvoja. Slovenija je, poput većine zemalja zapadne Evrope, svrstana u prvu grupu od 42 države sa vrlo visokim društvenim razvojem.

Prema ovom rangiranju, najbolja zemlja za život je Norveška, a najgori uslovi su u Zimbabveu.