Obilježava se 18. godišnjica zatvaranja logora Manjača

U organizaciji Saveza logoraša u BiH, Saveza logoraša Unsko-sanskog kantona Dr. Irfan Ljubijankić, te udruženja logoraša Ključ, Sanski Most, Kozarac i Prijedor danas će se obilježaiti 18. godišnjica zatvaranja logora Manjača. Logor Manjača otvoren je 1991. godine, kada su u njega dovedeni Hrvati sa okupiranog dijela Hrvatske, a početkom agresije na BiH 1992. godine na Manjaču su dovedeni Bošnjaci i Hrvati s prostora Bosanske krajine, te ostalih dijelova BiH.

Posljednja grupa zatočenika puštena je ili deportovana u druge logore u decembru 1992. godine, a prema postojećim podacima, kroz logor Manjača prošlo je oko pet hiljada osoba, javlja FTV.