U "BH Telecomu“ u toku prošle godine samo na plaće otišlo 100 miliona maraka

Ured za reviziju institucija FBiH objavio je jučer revizorski izvještaj o prošlogodišnjem poslovanju „BH Telecoma“, u kojem je naveden niz nepravilnosti pronađenih u radu ove najprofitabilnije kompanije koja se nalazi u 90-postotnom državnom vlasništvu.

Prihodi ove firme lani su iznosili 605.414.000 KM i manji su za 22.583.000 ili 3,59 posto nego 2008. godine, a za 27.881.000 maraka od planiranih. Ukupni troškovi i rashodi bili su 445.178.000 KM i za 4,94 posto su manji od planiranih, a za 6,48 posto nego 2008. godine.

Otprema uz nagrade

Samo za reprezentaciju potrošeno je 534.000 KM, što je za 9,8 posto više nego prethodne godine, kada je utrošeno 486.000 KM.

Od ukupnih troškova, 27,99 posto njih odnosi se na plaće i naknade. Posljednjeg dana 2009. „BH Telecom“ je zapošljavao 3.308 radnika, dok ih je godinu ranije bilo 3.250. Na njihove plaće i naknade potrošeno je skoro 100 miliona maraka, tačnije 98.342.000 KM. Nešto više od 15 miliona otišlo je na naknade za topli obrok, prijevoz na posao, regres za godišnji odmor...

Neto plaća generalnog direktora Nedžada Rešidbegovića iznosila je pet prosječnih mjesečnih plaća u FBiH. Izvršni direktori naplaćivali su 4,75 prosječnih plaća plus minuli rad. Najviša plaća iznosila je 4.197, a najniža 650 KM. Prosjek plaća po uposleniku lani je iznosio 1.544 marke. Na otpremnine za penziju isplaćeno je 1.670.000 KM, jubilarne nagrade 548.000, pomoć u slučaju smrti 629.000, a za pomoć u slučaju teškog invaliditeta 1.036.000 KM. S druge strane, revizori su utvrdili da se određeni projekti „BH Telecoma“ nalaze u fazi ulaganja još od 2001. i da za njih ne postoji stvarna procjena korisnosti i upotrebljivosti. Konstatirano je da Uprava nema potrebnu kontrolu nad nabavkama opreme i ulaganjima, a time i kontrolu nad racionalnim trošenjem novca.

Zastarjela oprema

Zalihe investicionog materijala posljednje promjene imale su 2005. i 2006., a kao primjer se navode bazne stanice, telefonske govornice, port card i sl. Neka ulaganja u zastarjelu i neupotrebljivu opremu i materijal su otpisana, što revizori povezuju s nedovoljnim nadzorom nad ovom imovinom.

Između ostalog, revizori su ukazali i na neizvjesnu naplatu kratkoročnih potraživanja od 5.955.784 KM, a Zakon o javnim nabavkama nije ispoštovan pri dodjeli ugovora za nabavku mobilnih i telefonskih aparata u vrijednosti od čak 13,5 miliona KM. Ti ugovori zaključeni su nakon pregovora bez objavljivanja obavijesti o nabavci (pregovori vođeni samo s jednim ponuđačem). Zato revizori sumnjaju u efikasnost načina trošenja novca.

Sudski sporovi

S krajem prošle godine protiv „BH Telecoma“ vođeno je sudskih sporova u ukupnom iznosu od 31.365.131 KM, dok je ta kompanija tada imala 77.522 pokrenuta sudska postupka protiv trećih lica, u iznosu od 41.136.968 KM, a po osnovu pruženih telekomunikacijskih usluga.