UNICEF: Oko 170.000 djece u BiH živi u siromaštvu

Bosna i Hercegovina treba usvojiti pristup pravičnosti, odnosno koncentrirati napore na najranjivije grupe da bi se premostili postojeći jazovi u društvu, izjavila je danas u razgovoru za Fenu, u povodu 20. novembra, Međunarodnog dana djeteta, šefica misije Dječijeg fonda UN-a (UNICEF) u BiH Florance Bauer.

Ujedinjeni narodi usvojili su 20. novembra 1959. godine Deklaraciju o pravima djeteta, a 1989. Konvenciju o pravima djeteta.

Bauer kaže da je od 1989. godine u mnogim zemljama, uključujući BiH, ostvaren napredak u ispunjavanju ciljeva Konvencije, posebno kada je u pitanju pad mortaliteta djece i broj djece koja pohađaju školu. Međutim, kada se u BiH pogleda iza tih općih brojki, može se uočiti veliki jaz.

Naprimjer, navodi Bauer, u BiH ukupno oko 170.000 djece živi u siromaštvu, a djeca koja žive u ruralnim oblastima imaju dvostruko veću šansu da žive u siromaštvu. Zatim, 98 posto djece u BiH pohađa osnovnu školu, ali je broj romske djece koja idu u osnovnu školu trostruko manji od prosjeka, odnosno 67 posto romske djece ne pohađa osnovnu školu. Osim toga, postotak romske djece koja su izložena pothranjenosti je pet puta veći od prosjeka.

U BiH je krajnje ograničen broj djece koja imaju pristup predškolskom obrazovanju - samo 6,4 posto - a u ruralnim oblastima pristup gotovo i ne postoji (samo dva posto).

Bauer je rekla da UNICEF u BiH ima za cilj da pomogne u ispravljanju nedostataka sistema i usluga za zaštitu djece i njihovih porodica.

Jedan od takvih projekata je i "Pravda za svako djete", pokrenut ove godine u saradnji sa Švedskom razvojnom agencijom (SIDA) i Švicarskom agencijom za razvoj i saradnju (SDC).

Ideja ovog projekta je podržati zemlju u rješavanju problema mladih koji su u sukobu sa zakonom. Prema međunarodnim standardima, u ovim slučajevima mladima treba omogućiti pristup obrazovanju, a zatvor mora biti posljednja alternativa. Bauer kaže da i u tom slučaju u zatvoru moraju postojati uvjeti prilagođeni djetetu.

Jedna od komponenti projekta je pomoć bh. institucijama u izgradnji kapaciteta, a u narednoj godini bit će pokrenuta i javna kampanja koja treba objasniti šta znači "pravda za svako djete", uključujući prevenciju, tretman žrtve, postupanje s djecom svjedocima i drugo.

Ona je istakla  i da na području obrazovanja UNICEF pruža pomoć u okviru projekta promoviranja inkluzije svih ranjivih grupa - manjine, djeca s posebnim potrebama i druga. Naprimjer, kod romske djece jedan od razloga zašto ne idu u školu jeste strah od diskriminacije.

Zato je potrebno investirati dodatne napore da bi se u obrazovanje uključile sve najranjivije grupe, a to, također, znači dodatni rad s roditeljima i nastavnicima da bolje prihvate različitosti, kazala je šefica Misije UNICEF-a u BiH Florance Bauer.