Ozbiljno naškodili vjeri: Vatikan se obrušio na Kinu zbog "nedozvoljenog" zaređivanja biskupa

Vatikan se danas obrušio na Kinu zbog zaređivanja biskupa bez papinske dozvole, optužujući Crkvu u Kini da je ozbiljno naškodila vjeri, a zaprijetili su i da spornom biskupu prijeti ekskomunikacija.

Papa je bio "jako razočaran" kad je saznao za zaređenje velečasnog Josepha Gua Jincaija, budući da to predstavlja "ozbiljno kršenje" crkvenog zakona i otežava napore za pomirenjem koji su Papi bili prioritet, javio je Vatikan, a istovremeno je i osudio kineske vlasti zbog "teških kršenja prava religije i savjesti", budući da su prisilili biskupe čije je zaređenje Vatikan odobrio da prisustvuju ceremoniji.

Guo je postao biskup u subotu, što je prvi put u pet godina da je Kina zaredila biskupa bez vatikanske dozvole, navodi Index. Po novinskim izvještajima, najmanje tri Vatikanu vjerna biskupa su morala prisustvovati ceremoniji.

Komunistička Kina je natjerala svoje katolike da prekinu sve odnose sa Vatikanom 1951. godine, a otvoreno služenje misa dopušteno je samo u od vlade odobrenim crkvama, iako milioni Kineza i dalje održavaju neslužbene kongregacije lojalne Vatikanu.

U zadnjih nekoliko godina pod vladavinom Benedikta XVI. odnosi su se popravili i Papa je utvrdio da je ponovo uspostavljanje diplomatskih odnosa prioritet. Prijepori oko zaređivanja biskupa uglavnom su bili rješavani iza zatvorenih vrata, dogovorima, pa je nekoliko biskupa zaređeno uz blagoslov Vatikana.

Guo, zamjenik sekretara Kineska katoličke patriotske družbe, državno kontrolisanog tijela koje vodi katoličke crkve u Kini, nije imao blagoslov. Sada mu prijeti ekskomunikacija, najteža kazna po crkvenom pravu. Vatikan je rekao da zaređenje ponižava kineske katolike "jer im kineske civilne vlasti žele nametnuti biskupa koji nije odobren od Svetog oca, kao ni od drugih biskupa cijelog svijeta".