Kacin: "Ako Mladića nema u Hagu - nema ga zbog Srbije!"

Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta gotovo jednoglasno podržao je Rezoluciju o Srbiji i ratifikaciju SSP-a sa Srbijom. Istovremeno se naglašava neophodnost hapšenja Madića i Hadžića.

Rezolucija o progresu Srbije u procesu eurointegracija koju bi u januaru trebalo da usvoji Evropski parlament najpozitivnija je do sad. Njome se Srbiji šalje jasna i snažna poruka o evropskoj perspektivi zemlje, prepoznaje se do sada postignut napredak, ali i podvlače stvari koje moraju da budu rješene. Nacrt ove rezolucije, koju je predstavio izvještač EP za Srbiju, Jelko Kacin, dobio je podršku gotovo cijelog Vanjskopolitičkog odbora EP, uz dva uzdržana glasa.

"Niko nije bio protiv da se ubjedljivom porukom ohrabre proevropske snage u Srbiji da konačno shvate da umjesto Srbije, za Srbiju niko ne može da napravi ništa i da sve ostaje u rukama Srbije", kazao je Kacin.

U Evropskom parlamentu je naglašeno da je sada važan trenutak za integracije zemalja Zapadnog Balkan u EU, da se fokus sa Islanada crnogorskom kandidaturom ponovo vratio na Balkan, te da taj zamah mora da se iskoristi.

U Vanjskopolitičkom odboru EP kao najvažnije izazove Srbije vide predstojeći dijalog sa Prištinom, zatim reformu pravosuđa, ali prvenstveno se napominje završetak saradnje sa Tribunalom u Hagu. Tom prilikom je naglašeno da EP mora da ostane čvrst po ovom pitanju i da bi najbolji dokaz saradnje Srbije bilo hapšenje Mladića i Hadžića. Parlamentarci su se podsjetili da je ostalo još dvije godine do kraja mandata Tribunala u Hagu, kao i da je posljednji izvješataj glavnog tužioca Brammertza o saradnji Beograda sa Hagom bio kritičan.

EP sada očekuje novi izvještaj Brammertza, koji bi trebalo da bude predstavljen u ponedjeljak (6. decembra.) u UN. Jelko Kacin za navodi da je upoznat sa Brammertzovim pogledima i porukama:

"Ono što Brammertz poručuje jeste to da je Srbija sama sebi najveći izazov. Kada Srbija bude odlučila da se pokaže u pravom svjetlu, onda će to Srbija i postići. Niko živ u Evropi više ne vjeruje Srbiji da Mladića nema. Ako ga nema u Hagu-nema ga zbog Srbije".

Istovremeno sa Rezolucijom o Srbiji, Vanjskopolitički odbor EP podržao je i ratifikaciju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) sa Srbijom. Ovaj sporazum omogućava Srbiji i EU politički i zakonski okvir za međusobne odnose. Paralment Srbije ratifikovao je Sporazum još 2008. godine, ali je ratifikacija u zemljama članicama bila blokirana zbog nedovolje saradnje Srbije sa Tribunalom u Hagu.

Za sada je 11 nacionalnih parlamenta zemalja EU stavilo svoj potpis na ovaj sporazum, a Kacin je pozvao i preostalih 16 da to učine što prije. Podrška Rezoluciji o Srbiji i ratifikacija SSP-a u EP, prema rječima specijalog izvestioca za Srbiju, Jelka Kacina,  trebalo bi da označe pokretanje ubrzanih reformi u Srbiji, koje će, na kraju, uroditi članstvom Srbije u EU.