Daytonski sporazum: "BiH je i dalje žrtva nacionalizma, aparthejda i fašizma!"

Muhamed Sacirbey je dobro poznavao Richarda Holbrooka, sa kojim je sarađivao još od 1992. kada je postao prvi ambasador BiH u Ujedinjenim narodima, a u vrijeme pregovora u Daytonu bio je ministar vanjskih poslova BiH.

U telefonskom razgovoru za "Glas Amerike" Sacirbay je iznio sjećanja na Holbrooka i Daytonski sporazum.

"Zajedno smo radili u Daytonu, a radili smo i prije Daytona. Kada se radi o Daytonu, mogu da kažem da je to za mene bio jedan od najgorih momenata u smislu sjećanja na rad gospodina Holbrooka. Mogu da kažem da sam na kraju bio dosta razočaran kako je to sve došlo do izraza u Daytonu", kazao je Sacirbey, te dodao:

"I danas, kada se slavi život gospodina Holbrooka, sigurno je da se na nekom nivou treba sjećati pozitivno. Ipak, treba biti i fer prema ljudima u BiH, prema građanima BiH i cijeloj regiji, da kažemo da nije sve ni bijelo, a ni crno. I, rezultati tog posla, konsekevence tog posla i danas se znaju. Jedna, sigurno veoma pozitivna konsekvenca je da je rat završen. A, druga konsekvenca, koja je po meni veoma negativna, jeste da je BiH i dalje žrtva nacionalizma, da kažemo jedne nove vrste aparthejda i fašizma. Ne mislim da su poruke koje je Amerika ostavila u BiH kroz Dayton konzistentne sa američkim ili čak sa evropskim vrijednostima".