Istraživanje provedeno u 42 države: BiH na dnu Evrope po kupovnoj moći stanovnika

Prema istraživanju provedenom u 42 države, Bosna i Hercegovjna se nalazi na 37. mjestu po kupovnoj moći po glavi stanovnika koja iznosi 2.435 eura.

Evropski prosjek je 11.945 eura, a ubjedljivo na prvom mjestu je Lihtenštajn gdje je kupovna moć po glavi stanovnika 49.014 eura. Na zadnjem mjestu je Moldavija sa 823 eura.

Srbija je zauzela 34. mjesto sa 3.033 eura po glavi stanovnika, a Makedonija je tri mjesta niže sa 2.492 eura, piše San.

Mađarska je na 27. poziciji sa 5.048 eura, a Rumunija na 33. mjestu sa 3.070 eura po glavi stanovnika.

Od država nastalih raspadom biše Jugoslavije najbolje stoji Slovenija u kojoj je kupovna moć po glavi stanovnika 10.045 eura.

Hrvatska je zauszela 29. mjesto sa 4.808, a Crna Gora 32. poziciju sa 3.260 eupra po glavi stanovnika.