Poražavajući rezultati: 81 posto Hrvata u BiH ne želi BiH u EU, a 98 posto podržava podjelu BiH

Anketa Nevladine organizacije "Kroacija Libertas" provedena na većinski hrvatskim područjima u pet kantona Federacije BiH pokazala je da ulazak BiH u EU podržava samo 12 posto ispitanika, 81 posto je protiv integracije, dok sedam posto ispitanih o tome nema stav.

Ispitivanje javnom mnjenja provedeno je telefonski od 1. do 18. februara, a obuhvatilo je slučajni uzorak na 3000 građana. Na pitanje da li podržavaju podjelu zemlje ili politiku unitarizacije iz bilo kojih razloga, podjelu je podržalo 98 posto ispitanih, a drugu opciju preostalih dva posto. Od ukupnog broja ispitanih, 98 posto je navelo da Hrvatsku prihvata više od BiH, dok se dva posto opredijelilo za BiH.

Od ukupnog broja ispitanih, 98 posto je podržalo ustavno uređenje BiH od tri ili četiri federalne jedinice i ukidanje kantona, samo jedan posto je reklo da to ne prihvata, dok je 0,9 posto ispitanih neopredjeljeno po ovom pitanju.

Na pitanje "Smatrate li sebe lojalnim, odanim ili privrženim građaninom, odnosno prihvatate li BiH kao svoju domovinu?", 93 posto ispitanih je odgovorilo "ne", samo dva posto "da", dok je pet posto odgovorilo "ne znam".

Ocjenjujući rad Kancelarije visokog predstavnika /OHR/, 96 posto ispitanih je odgovorilo da OHR radi loše, samo dva odsto smatra da ova kancelarija dobro obavlja posao, dok je 1,9 posto ispitanih neopredjeljeno.

Na pitanje "Prihvatate li Željka Komšića kao svog predsjednika", 96 posto ispitanih je odgovorilo da ne prihvata, dva posto da prihvata, dok je dva posto na pitanje odgovorilo "ne znam".

Govoreći o tome koga podržavaju na hrvatskoj političkoj sceni u BiH, 97 posto ispitanih je navelo HDZ BiH i HDZ 1990, 2,99 posto je istaklo da ne podržava nikoga, a samo 0,02 posto podržava HSP-Narodnu stranku "Radom za boljitak".

Na pitanje "Smatrate li da bošnjački političari zastupaju i Vaše interese kao i nekih drugih građana?", samo dva posto ispitanih je odgovorilo "da", dok je 98 posto reklo da ne smatra da bošnjački političari zastupaju i njihove interese.

"Kroacija Libertas" napominje da je ovu anketu, sa potpuno istim pitanjima, proveo OHR u novembru 2010. godine i dobio razliku u odstotcima od plus-minus dva posto , ali da nikada nije objavljena i nosi oznake internog dokumenta.

"Takođe, radi utvrđivanja preciznijih i potpunijih podataka u ispitivanju javnog mnjenja pozivamo sve ostale organizacije koje se bave istraživanjem javnog mnjenja da provedu anketu sa istim ili sličnim pitanjima kako bi se što jasnije utvrdilo raspoloženje hrvatskog javnog mnjenja u BiH, a kako bi se isto i uvažilo u društveno-političkim raspravama", navodi "Kroacija Libertas".