Društvo "Josip Broz Tito": Fažizam buja svuda oko nas

Desetu godinu svog postojanja Društvo "Josip Broz Tito" Sarajevo ispunit će različitim aktivnostima koje su u prvom redu namijenjene mladima, istaknuto je danas na petoj redovnoj skupštini tog društva u Sarajevu.

Predsjednica Društva Ljiljana Smailbegović podnijela je izvještaj o radu Društva u periodu između dvije skupštine, a sekretar Dževad Kapetanović plan rada Društva za ovu godinu.

On je kazao da je planirano raspisivanje literarnog nagradnog natječaja za đake srednjih škola o temi "Antifašizam - naša sadašnjost i naša budućnost", a nakon objavljivljenih rezultata bit će organizovan i okrugli sto o toj temi.

Mladima je namjenjena i javna tribina o položaju mladih u današnje vrijeme i razlikama u njihovom životu u odnosu na mlade generacije u Titovo vrijeme.

Mladi će imati priliku da javno ispolje svoju antifašističku opredijeljenost i prilikom obilježavanja 70. godišnjice ustanka naroda BiH i Hrvatske, 27. jula kada će biti organizovana zajednička centralna svečanost antifašista iz naše zemlje i Republike Hrvatske.

Društvo "Josip Broz Tito" Sarajevo će i ove godine organizovati posjetu svojih mladih članova Kumrovcu, gdje se održava centralna proslava Dana mladosti, a bit će organizovani i izleti u Jablanicu i na Tjentište u okviru obilježavanja 68. godišnjice bitke za ranjenike na Neretvi, odnosno proboja 1943. godine na Sutjesci.

Također, u novembru planiraju posjetu Jajcu gdje će obilježena i 68. godišnjica AVNOJ-a.

U Sarajevu će na priogodan način biti obilježeni: 6. april, 1. maj, godišnjica smrti Josipa Broza, Dan pobjede, Dan mladosti i Dan državnosti BiH.

Među zadacima ovog društva predviđenih programom rada za 2011. su i priprema i štampanje kalendara s Titovim portretima za narednu godinu, pošto je prihod od prodaje tih kalendara važna stavka u budžetu Društva i utiče na realizaciju plana rada.

"I dok fašizam, to najveće zlo u istoriji čovječanstva buja svuda oko nas, oni koji su najviše dužni da podrže svaku afirmaciju antifašizma, oni što upravljaju državom i državnim kapitalom, indiferentno posmatraju sve to kao da ih uopšte ne tangira", kazao je Kapetanović.

Skupština će izabrati devet članova Upravnog i tri člana Nadzornog odbora Društva "Josip Broz Tito" Sarajevo.