"Valter" se vratio u Sarajevo: Osloboditi BiH od domaćih krvopija i nacionalističkih političkih bandita

Partija rada (PR) izvela je u Sarajevu akciju Valter. Akcija se sastojala od plakatiranja javnih mjesta, dijeljenja letaka, lijepljenja naljepnica i postavljanja transparenta.

Cilj propagandne akcije je ukazivanje na činjenicu da je postojanje snaga sadašnjih političkih bandita prepreka svakom jedinstvu u BiH. No uklanjanje ove prepreke, kao i ostvarenje boljeg života za osiromašene, obespravljene i demoralisane mase, može se ostvariti jedino organizovanom i revolucionarnom silom i uz masovnu podršku pobunjenog naroda. Zato ova akcija i nosi simbolički naziv Valter sa likom Vladimira Perića na plakatima, i sa mapom jedne BiH na lecima, sa pozivom da se BiH oslobodi. Da se oslobodi od onih snaga koji već dvije decenije razgrađuju zajednički dom svih naroda, potpaljujući ga po potrebi vatrom nacionalizma, i blokirajući svaki čin koji vodi zajedništvu, poručuju iz PR-a.

"Istovremeno, to se oslobođenje ne može ostvariti ukoliko BiH ostane protektorat pod upravom imperijalističkih plaćenika, a kojima je stalo do BiH koliko do lanjskog snijega. Oni održavaju nekakvu vještačku ravnotežu vladajućih elita, od koje narodi BiH nemaju nikakve koristi. Stvoriti imperijalistima povoljniji okvir za novi kolonijalizam, jedini je dugoročni plan koji imaju. Ne treba posebno podsjećati da su u ešalonu neprijatelja bosanskih naroda i domaće krvopije kojima ovakva situacija i te kako odgovara, i koji se već godinama tove na narodnoj muci.

PR je svjesna da je ovo tek početak borbe i da se ciljevi oslobođenja ne mogu ostvariti preko noći, kao i da ih ne mogu ostvariti one snage čija su usta puna socijalne pravde i demokratije, a nisu spremne da vode klasne bitke do klasnog rata, već ponizno mole od kapitalista izvjesne ustupke, kao da se diktatura svjetskog kapitala može reformisati. Posebno danas kada plamte narodne pobune, a imperijalsti svom žestinom nastavljaju rat protiv naroda svijeta.

PR takođe dobro zna da je u rukama vlastodržaca sila, ali oni ne znaju, ili neće da znaju, da Bosnu nije nikada sačinjavala država, njeni vladari, ministri i činovnici, već da je uvijek opstajala zahvaljujuči ljudima koji je naseljavaju. I oni će zajedničkom borbom i ovaj put pobijediti.

PR poziva mlade, posebno bosansku sirotinju i radnike, da se pokrenu, pruže otpor i stupaju u borbu koja vodi do klasnog rata, oslobodjenja BiH i dostojanstvenog života", navodi se u saopštenju Partije rada.