Godišnji izvještaj State Departmenta: Nepoštivanje ljudskih prava u BiH, korupcija, diskriminacija...

U godišnjem izvještaju State Departmenta navodi se da su opstrukcija povratka interno raseljenih osoba i izbjeglica, korupcija vlasti, diskriminacija i nasilje nad ženama i etničkim, seksualnim i religijskim manjinama, diskriminacija osoba sa invaliditetom, trgovina ljudima, kao i limitirana prava na zaposlenje - samo neki od problema u oblasti ljudskih prava u BiH.

Visoka stopa nezaposlenosti, nedovoljan pristup socijalnim beneficijama, nemogućnost prebacivanja socijalnih beneficija pri povratku iz drugog entiteta, nedostatak smještaja, visoke opštinske administrativne takse na dokumente potrebne za pomoć pri gradnji i obnovi i dalje su prepreka povratku, navodi se u izvještaju, prenosi "FTV".

U nizu primjera kojima se iustruje loše stanje ljudskih prava navode se i napadi na vjerske službenike i objekte, kao i loši uslovi u zatvorima.