Beogradski mediji o "neslavnoj" prošlosti: U Srbiji su postojali logori za Bošnjake i Hrvate!

Ubijanje zarobljenika, silovanja, prebijanje, izgladnjivanje, terorisanje, prisiljavanje na priznanja - sve se to dešavalo u logorima u Beogradu, Nišu, Sremskoj Mitrovici, Zrenjaninu, piše srbijanska štampa.

Za prvi period karakteristično je da ih je organizovala JNA, uz saradnju sa policijom i paramilitarnim grupama, i da su zatočenici u ogromnom broju bili Hrvati, pretežno iz vukovarskog područja.

U drugom periodu za logore (po svjedočenjima zatočenih), odnosno za prihvatne centre (po stavu predstavnika institucija) bio je odgovoran MUP Srbije, tačnije Služba državne bezbjednosti, koja je djelovala u saradnji sa vojskom i drugim institucijama, pišu srbijanski mediji.

U njima su bili zatočeni pretežno Bošnjaci pristigli iz područja Žepe. Još jedna razlika između prvog i drugog perioda jeste to što je JNA organizovala transport ljudi u Srbiju sa teritorije Hrvatske, dok je MUP u logore sproveo ljude koji su sami iz Bosne i Hercegovine prešli na teritoriju Srbije.

U Tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu kažu da im nije poznato postojanje logora iz 1995-96. Magazin "NIN" je, međutim, uspio da dobije svjedočenja zatočenika iz Bosne, iako oni masovno odbijaju da govore za srbijanske medije. Često su u Beogradu, gdje se pred sudom bore za svoje pravo na materijalno obeštećenje zbog pretrpljenih stradanja.

Kada su logori za Hrvate u pitanju, Tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu potvrdilo je magazinu "NIN" da se istražuju činjenice u vezi sa "centrima za razmjenu" na lokacijama o kojima logoraši godinama govore: Sremska Mitrovica, Stajićevo, Begejci, Niš i Vojnoistražni zatvor u Beogradu.