Mostar: Registrovano 40. 000 vozila, a ima samo 6. 500 parkirnih mjesta

Gradsko vijeće Mostara na današnjoj sjednici raspravlja o Prijedlogu odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja kao i o Prijedlogu odluke o korištenju javnih parkirališta i visine naknade na području Mostara.

Ovim se prijedlozima određuju parkirališne zone, vremensko ograničenje trajanja i naplate parkiranja, cijene dnevnih, satnih i povlaštenih parkirališnih karata te cijene za rezervisani prostor za parkiranje na javnim parkiralištima sa naplatom.
 
Po riječima gradonačelnika Ljube Bešlića, Mostar već duže vrijeme prati problem sa parkiranjem koji je nastao zbog velikog nerazmjera između potrebe za parkiranjem, sve većeg broja vozila i raspoloživih parkirališnih kapaciteta.
 
"Grad Mostar je previše izgrađen. U gradu je trenutno registrovano 40 000 vozila, a ima samo 6 500 parkirnih mjesta", kazao je Bešlić, te ocijenio kako će donošenjem spomenutih odluka riješiti pitanje mirujućeg saobraćaja na području Mostara te će se zdravije i čišće živjeti.
 
"Ovaj sistem pridonijet će i većoj sigurnosti, jer se, uz parkirališni, radi i se sistem video nadzora u gradu tako da će se sigurnost motornih vozila i objekata podići na viši nivo", ocijenio je Bešlić.
 
Gradonačelnik je napomenuo kako se sistem javnog parkinga finansira od sredstava Svjetske banke u iznosu od 4 miliona maraka, koji su operativni do juna ove godine te pozvao Gradsko vijeće da usvoji spomenute odluke, ali da o njima provede ozbiljnu i konstruktivnu raspravu.
 
Svi su vijećnici na sjednici podržali rješavanje sistema mirnog saobraćaja na području Mostara, ali su iznijeli i mnoge primjedbe, posebno kad je riječ o provedbi spomenutih odluka te o visini naknada za parkiranje.
 
"Ovo je dobra inicijativa, ali i novi harač na teret građana", kazao je gradski vijećnik Nedeljko Prljeta, te dodao kako je nelogično da cijena mjesečne parkirališne karte bude skuplja od komunalnih usluga.
 
Inače, prema prijedlogu spomenutih odluka, postojat će tri parkirališne zone Cijena satne parkirališne karte za I. zonu iznosit će 1,5 marka, za II. zoni 1 marka, a za III. zonu 0,5 maraka. Cijene dnevne parkirališne karte za I. zonu iznosit će 30 maraka,  za II. zonu 20 maraka, a za III. zonu 10 maraka.
 
Prema prijedlogu, cijena mjesečne povlaštene parkirališne karte za fizičke osobe-stanare iznosit će 25 maraka za I. zonu, 15 maraka za II. zonu, te 10 maraka za III. zonu. Povlaštena karta moći će se izdavati najduže za razdoblje do 12 mjeseci (godišnja povlaštena parkirališna karta), a iznosit će 6 000 maraka za I. zonu, 4 500 maraka za II. zonu, te 3.000 za III. zonu.