Novo upozorenje: BiH već pod "tihim sankcijama" Evropske Unije

Bosna i Hercegovina se već nalazi pod određenom vrstom sankcija Evropske unije, iako one formalno nisu obznanjene.

Proces ratifikacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i EU-a davno je ušao u završnu fazu, ali konačna odluka je blokirana. Vijeće EU-a očito je odlučilo odgoditi ratifikaciju, a time i početak primjene SSP-a sve dok BiH ne ispuni preostale uslove koji su postavljeni iz Bruxellesa. BiH već krši Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, odnosno Privremeni sporazum u dijelu koji se tiče usklađivanja Ustava BiH sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, kao i u vezi sa usvajanjem zakona o državnoj pomoći, prenose hrvatski mediji.

Potrebno je da Bosna i Hercegovina što prije i bez daljeg odlaganja ispuni preuzete obveze, pokaže vjerodostojne aktivnosti i rezultate u ispunjavanju ovih obveza, kako bi omogućila EU-u, to jest Vijeću, da donese odluku kojom će Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupiti na snagu, kaže Zora Stanić iz press-odjela Izaslanstva Evropske unije u Sarajevu.

Kada bi kojim slučajem SSP sada i bio ratificiran, on bi vjerovatno bio suspendovan odmah nakon stupanja na snagu i to upravo zbog neispunjavanja ranije preuzetih obveza. Ipak, političkim liderima u BiH jasno je stavljeno do znanja da je ovo i određena politička poruka. BiH je kažnjena što njeni lideri nisu u stanju uspostaviti funkcionalnu i efikasnu vlast na svim nivoima u skladu sa izbornim rezultatima iz oktobra prošle godine. Odbijanje ratifikacije SSP-a svojevrsna je poruka BiH što očekuje zemlju ako se ne uspostavi efikasna i odgovorna vlast. Evropska unija ima sve manje strpljenja i razumijevanja za stalne političke nesuglasice u BiH.

Zato i ne čudi što se danas više nego ranije razmatraju mogućnosti sankcionisanja političara i skupina u BiH koje službeni Bruxelles detektuje kao glavne kočničare reformskih procesa u zemlji. Ograničenja u oblasti finansiranja, kretanja i investicija, samo su neke od mogućih mjera koje će Evropska unija koristiti u narednom razdoblju kada je u pitanju BiH. Činjenica je, ipak, da bi crni scenarij mogao biti izbjegnut. Evropski put Bosne i Hercegovine vjerovatno bi bio deblokiran vrlo brzo nakon uspostave vlasti na državnom nivou. Tehnički gledano, Bosna i Hercegovina mora ispuniti samo tri uslova za podnošenje aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji. Apsurdno je što je država već mjesecima u zastoju kada su u pitanju evropske integracije, a da se sve to događa zbog samo nekoliko rečenica u dva zakonska prijedloga koja su nekima sporna.