Drežnica leži na nafti kao Saudijska Arabija


Prema istraživanjima svjetske kompanije "Amoco", koja su na području Dinarida u Hercegovini trajala od 1975. do 1990. godine, utvrđeno je da se u Drežnici između planina Čvrsnice i Čabulje, 30-ak kilometara od Mostara, nalazi jedno od najbogatijih nalazišta nafte u Evropi.

O tome čak postoji i pisani trag, jer je 1990. nakon 15 godina istraživanja, "Amoco" tadašnjoj Vladi RBiH ponudio koncesijski ugovor o dodatnim istraživanjima u narednih sedam godina, dok bi se u narednih 40, po istom ugovoru, na području cijele BiH eksploatiralo milion barela nafte dnevno! Samo je u Drežnici gotovo polovina od toga.

Za Abdulaha Bašića, dekana Rudarskog fakulteta u Tuzli i stručnjaka u ovoj oblasti, nema dileme - Drežnica leži na nafti kao i Saudijska Arabija.

- Istraživanje u Drežnici tada je bio dosta skup projekt, jer se nafta na ovom području nalazi na dubini od šest kilometara. A, onda je došao rat. Kompanija "Amoco" je prodata i napravljen je konzorcij arapsko-američkog kapitala. Kapital koji su planirali uložiti u BiH plasirali su u Jemenu, ali 2000. su opet iskazali interes da se vrate u BiH - kaže Bašić.Jučer nam je skoro svaki mještanin, na pitanje ima li nafte u Drežnici, rezolutno odgovorio: "Definitivno ima".

- Ko može drugačije objasniti naftne mrlje, koje se javljaju kad dođe do većeg odrona planine - pitaju se oni...