Dodik zbog Budimira napustio sastanak: "Distrikt Brčko sastavni dio RS, a FBiH niti nema"

Predstav­nici RS-a napustili su sasta­nak o pravosuđu između EU-a i BiH koji se održavao u Banjoj Luci tokom govora predsjednika Federacije BiH Živka Budimira.

Predsjednik RS-a Milorad Dodik sastanak je napustio čim su počeli govori čelnika iz Federacije, dok su ostali pred­stavnici iz manjeg bh. entiteta prostoriju napustili tokom Budimirovog govora, piše "Dnevni list".

Naime, Budimir je prili­kom govora prisutne upozorio na činjenicu da mapa ovog entiteta koja se nalazila u prostoriji obuhvaća i Dis­trikt Brčko, a da bi stvar bila još zanimljivija, Federacije uopšte niti nema.

"Ako političku korektnost lokalnih lidera posma­tramo kroz organizaciju ovog dijaloga, onda je najbolje poređenje mapa RS-a koja se nalazi u ovoj prostoriji, a na kojoj je Distrikt Brčko sastavni dio Republike Srp­ske, dok FBiH niti nema", upozorio je Budimir, nakon čega je stranačka delegacija SNSD-a napustila dvoranu za sastanke, ali su, saznaje "Dnevni list", isto morali učiniti i prisutni novinari iz ovog entiteta.

Ipak, nije sve započelo sa mapom, jer je, objasnio je Budimir, predsjednik RS-a Milorad Dodik napustio pro­storiju i ranije i to u vrijeme kada je govorio ministar sigurnosti Sadik Ahmetović. Međutim, ovi događaji su tek kulminacija višednevne kampanje, a Budimir pritom izražava uvjerenje da je cilj bio isključiti vlasti iz Federa­cije iz strukturalnog dijaloga, odnosno, u najmanju ruku pokušalo se Federaciju svesti na poziciju pukog posma­trača događaja. Budimir je ove navode objasnio i u govoru pred predstavnicima vlasti u BiH, ali i predstavnicima EU-a na čelu sa Štefanom Fuleom, povjerenikom EU-a za proširenje.

"Prije nego li u svom ob­raćanju iznesem načela za koja smatram da trebaju biti prihvaćena kao polazišta za dijalog i razradu, a koja će zastupati predstavnici FBiH, obavezan sam iznijeti svoj stav o organizaciji ovog dijaloga, kojim se pokušalo izbjeći predstavnike Federacije, čime bi ne samo Federacija bila dovedena u poziciju pasivnog promatrača u ovom procesu, već bi i sam dijalog bio derogiran, a cjelokupni proces pokrenut na način da se njegova realizacija uspori, oteža ili u na kraju dovede u pitanje", istakao je Budi­mir, navodeći kako ne želi vjerovati kako je to učinjeno svjesno i uz očekivanje da se isto neće ponoviti.

Tokom svog govora po­tvrdio je opredijeljenost vla­sti u FBiH za provođenje re­forme pravosuđa, ali i cijelog sektora pravosuđa u sklopu državne strategije za reformu ovog sektora. S tim u vezi bitno je, naveo je Budimir, kako polazne osnove za reformu moraju predstavljati zajedničke stavove svih insti­tucija u BiH, odnosno oba entiteta, a nipošto samo jednog od njih.

"Podržavamo početak strukturiranog dijaloga o pravosuđu i predlažemo da se sljedeći dijalog održi u Sarajevu, zatim u Mostaru, a zatim po dogovoru. Insistiramo da konačna rješenja za pravosuđe u BiH budu ona koja će biti opšteprihvaćena i do kojih će se doći kroz dija­log svih institucija u BiH", istakao je Budimir, koji je tom prilikom dao i nekoliko konkretnih primjena na kojima bi se trebalo raditi, navodi "Dnevni list".