Međustranačka prepucavanja: BiH godinama bez predstavnika u brojnim evropskim institucijama

Iako se bh. zvaničnici deklarativno zalažu za evroatlantske integracije, ipak je malo toga urađeno na ispunjavanju postavljenih ciljeva.

Zbog međustranačkih prepucavanja i nedostatka političke volje, kasni se sa reformama, usklađivanjem našeg zakonodavstva sa evropskim, a strankama je trebalo više od pola godine za dogovor oko uspostave rukovodstva Parlamenta BiH.

Zbog toga se, među ostalim, kasni sa imenovanjem članova bh. delegacije u evropskim institucijama kao što su Venecijanska komisija, Evropska komisija za borbu protiv rasizma i netolerancije (ECRI), Savjetodavni odbor o okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih manjina, Evropski komitet za sprečavanje torture (CPT) i Vijeće za bh. građane kao Evropljane. Za pojedine komitete i tijela osam godina se čeka na imenovanje bh predstavnika, a naše predstavnike koji nedostaju u Vijeću Evrope treba imenovati Predsjedništvo BiH. No, možda će se situacija popraviti, jer će Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH sutra izabrati dio delegacije, odnosno po četiri člana i po jednog zamjenika za Parlamentarnu skupštinu Vijeća Evrope, Organizaciju za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE), Centralnoevropsku inicijativu (CEI), Parlamentarnu skupštinu NATO-a,  Parlamentarnu skupštinu Mediterana, Interparlamentarnu grupu BiH pri Interparlamentarnoj uniji.

Esad Mavrić, izvršni sekretar Ureda Vijeća Evrope u BiH, smatra da je neimenovanjem delegata u Parlamentarnu skupštinu Vijeća Evrope, BiH sama sebi nametnula štetu.

Pozitivan rasplet - Za sada se još uvijek ne razmatra neka druga šteta u smislu eventualnih reakcija PSVE. Međutim, ja pouzdano znam da vrlo brzo možemo biti u jednoj potpuno drugoj situaciji u pozitivnom smislu. Čak se može desiti da BiH bude imala svoju delegaciju na zasjedanju koje počinje 20. juna - za "San" kaže Mavrić.

Slično mišljenje ima i Mladen Ivanić, predsjednik PDP-a i delegat u Domu naroda Parlamenta BiH, koji naglašava da je načinjena velika šteta što nas nigdje nije bilo.- To je štetno za imidž BiH. Međutim, ako se brzo konstituiše Vijeće ministara i Dom naroda ja pretpostavljam da će se onda ući u proceduru imenovanja svih međunarodnih delegacija - kaže Ivanić.

On vjeruje da će do septembra taj dio problema biti riješen i da bi se od tada moglo ići u neku normalniju fazu.