Sesija Kruga 99: Obnoviti tužbu protiv Srbije i Crne Gore za genocid

BiH mora iskoristiti svoje pravo i obnoviti tužbu protiv Srbije i Crne Gore za počinjeni genocid, rekao je danas predsjednik Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 prof. dr Sulejman Redžić, na početku današnje sesije "Obnova tužbe BiH protiv Srbije i Crne Gore - moralni osnov".

"To je moralna obaveza države BiH, kako zbog desetina hiljada žrtava, stotina hiljada raseljenih i moralna obaveza države BiH pred generacijama koje dolaze", kazao je on.

Prof. Redžić smatra da je pokretanje tužbe i očekivana pravedna presuda preduvjet stabilnosti i trajnom miru u regionu.

"Obnova tužbe ne znači tužbu protiv bilo kojeg naroda. To je tužba protiv jednog režima koji je nanio ogromne probleme i uzrokovao ono što je označeno kao genocid", naglasio je predsjednik Kruga 99.

Uvodničar na današnjoj sesiji prof. dr Senadin Lavić, predsjednik BZK "Preporod", podsjetio je kako je u presudi Međunarodnog suda pravde iz februara 2007. godine navedeno da je Republika Srpska odgovorna za genocid u rejonu Srebrenice 1995. godine.

"Mi smo danas, u svjetlu novih presuda Momčilu Perišiću, kao i procesa protiv Karadžića i Mladića, svjesni da iskrsavaju nove činjenice koje pokazuje da se u Srebrenici završava genocid koji je započet u maju 1992. godine na teritoriji Republike BiH. Srebrenica je samo okončanje procesa genocida", navodi prof. Lavić.

Prema njegovim riječima, ovom pravnom pitanju potrebno je prvo prići sa stanovišta morala, jer će generacije koje dolaze pitati zašto nismo ništa poduzeli kada smo očito bili žrtva i kada je cijeli svijet vidio šta se događa u BiH.

"Smatramo da je Međunarodni sud pravde 2007. godine, na osnovu infomacija koje je tada imao, donio jednu odluku koja nas danas ne zadovoljava", naglasio je prof. Lavić.

Upitan na kraju da li je realno ponovno pokretanje tužbe, odnosno postizanje konsenzusa, imajući u vidu politički odnos snaga u BiH, prof. Lavić tvrdi da je ostalo još pet godina u okviru kojih je zastupnik tužbe Sakib Softić dužan da kaže da nije zadovoljan presudom.

"Njemu ne treba saglasnost nikoga da kaže da nije zadovoljan presudom", tvrdi prof. Lavić.