Srbija: Evropa od Tadića traži da napiše zašto nema Parade

Predsjednik Srbije Boris Tadić moraće pismenim putem da objasni Savjetu Evrope zašto je u nedjelju 2. oktobra zabranjena Parada ponosa u Beogradu. To je zatražio generalni sekretar Savjeta Evrope Torbjorn Jagland, upitavši Tadića koje je mjere Srbija uopšte preduzela kako bi parada bila održana.

Samo dan nakon zabrane svih, pa i okupljanja učesnika Parade ponosa, sekretar Jagland je predsjedniku Tadiću uputio pismo, u koje je Blic imao uvid. U tom pismu Jagland traži informacije o razlozima koji su doveli do zabrane. Od predsjednika Tadića zatraženo je i da saopšti koje su mjere vlasti preduzele za garanciju slobode okupljanja i udruživanja svih grupa u budućnosti.

Dalje u pismu stoji da Savjet Evrope smatra da je Srbija veoma važna članica tog tijela, ali i da se Srbija potpisivanjem Konvencije o ljudskim pravima obavezala da zaštiti i osigura svakom građaninu ostvarivanje prava i slobode.

"U okviru Konvencije se garantuje i pravo na udruživanje", stoji u pismu.