Novi udar na džepove građana: Poskupljenje gasa od 1. novembra!

Veleprodajna cijena prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije BiH /FBiH/, počevši od 1. novembra, iznosiće 820 KM za 1 000 standardnih metara kubnih, odnosno 0,82 KM po metru kubnom bez PDV-a, odlučila je danas federalna Vlada.

Vlada FBiH dala je danas na sjednici saglasnost na odluku Nadzornog odbora "BH-gas" Sarajevo o novoj cijeni prirodnog gasa.

U obrazloženju odluke se ističe da je došlo do značajnih promjena nakon što je utvrđena važeća veleprodajna cijena prirodnog gasa, te da postoji realan osnov za njenu korekciju, saopšteno je iz federalne Vlade.

Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Željeznicama FBiH, jer je neophodno usaglašavanje ovog zakonskog akta sa zakonima o javnim preduzećima i o privrednim društvima, te Zakonom o željeznicama na nivou BiH.

Vlada je donijela i odluku o listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u FBiH.

Povodom Izvještaja Komisije za reviziju svih budžetskih korisnika, Vlada FBiH danas je donijela tri zaključka, uključujući i onaj kojim se uvodi moratorijum na isplatu prekovremenog rada u svim institucijama FBiH.

Uveden je i moratorijum na isplatu naknada članovima komisija i radnih tijela koja su formirana odlukama institucija FBiH, osim onih čije je osnivanje predviđeno zakonom.

Kako je zaključeno, po automatizmu u penziju moraju ići svi zaposleni u institucijama FBiH koji su za to ispunili uslove, a za provođenje ovog zaključka odgovorni su rukovodioci organa u kojem su ovi radnici zaposleni.

Rasprava o Izvještaju Komisije biće nastavljena i na sljedećoj sjednici federalne Vlade