Bećirović pisao Džombiću: "Postojanje crkve u dvorištu Fate Orlović nije samo mrlja na obrazu RS, nego na obrazu cijele BiH"

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Denis Bećirović uputio je pismo predsjedniku Vlade Republike Srpske, Aleksandru Džombiću. Tekst pisma prenosimo u cjelini:

"Poštovani premijeru,

Obraćam Vam se kao građanin i predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine s molbom da svojim autoritetom i konkretnim potezima, nakon 12 godina sudskog spora i 15 godina nepravde, pokušate doprinijeti rješavanju slučaja bespravno izgrađene pravoslavne crkve u dvorištu Fate Orlović u Konjević Polju. Na ovo pismo odlučio sam se jer vjerujem da dijelimo stav da sretne budućnosti Bosne i Hercegovine i smiraja njenih naroda i građana neće biti sve dok budu opstajale i pravdi prkosile vjerske građevine podignute bespravno i na tuđoj zemlji.

Ne mislim da Vam je neophodna detaljna hronologija ovog slučaja. O njemu je već dovoljno upoznata i domaća i strana javnost. On je eklatantan primjer kršenja osnovnog ljudskog prava na uživanje lične svojine i obračunavanja sistema s nemoćnim pojedincem pa sam uvjeren da ste s njim i Vi dobro upoznati.

Uzurpacija privatne imovine Fate Orlović nanosi veliku nepravdu njoj i njenoj porodici. Međutim, po budućnost Bosne i Hercegovine još je pogubnija negativna poruka koja se šalje svim stanovnicima Bosne i Hercegovine a posebno potencijalnim povratnicima u ovaj dio zemlje.

Gospodine Džombiću,
Mislim da se slažemo da postojanje crkve u dvorištu Fate Orlović nije samo mrlja na obrazu Republike Srpske nego na obrazu cijele Bosne i Hercegovine. Zato se nadam da ćete doprinijeti njenom izmještanju jer vjerujem da ogromna većina građana Bosne i Hercegovine smatra da treba poštivati vjerske zajednice i privatnu imovinu građana Bosne i Hercegovine.