Biometrijski pasoši tek od 31. decembra?


Osim tehničkih uslova za početak izdavanja biometrijskih pasoša potrebna je i izmjena zakonske regulative", kaže Macan

Direktor Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) Siniša Macan izjavio je danas da će izdavanje biometrijskih pasoša, najvjerovatnije, početi 31. decembra, a ne od 1. juna, kako je to bilo očekivano.

Prema njegovim riječima, IDDEEA je nabavila dodatnu opremu u vrijednosti od oko 600.000 KM koja će biti instalirana u opštinama na lokacijama MUP-a koje se nalaze u poštama.

- 'Obezbijeđena je i oprema za personalizaciju u vrijednosti od oko 300.000 KM, a ona će biti u prostorijama Agencije - dodao je Macan.

On je precizirao da je u Ugovor za sistem putnih isprava uključen modul za razmjenu podataka između opština i MUP-ova prilikom izdavanja podataka, čija je evrijednost oko 1,3 milona KM.

- 'U toku je i uvođenje PKI infrastrukture i sistema digitalnog potpisa, što putem IPA-programa za 2007. godinu finansira Evropska komisija sa oko 400.000 evra. Za pripremu softvera i hardvera ugovori već su sklopljeni i to u iznosu od oko 2,2 miliona KM, finansiranih iz budžeta BiH - rekao je Macan.

On je dodao da, osim ovih tehničkih uslova za početak izdavanja biometrijskih pasoša potrebna i izmjena zakonske regulative.

Macan je potvrdio da će cijenu biometrijskog pasoša propisati Ministarstvo civilnih poslova BiH, ali da ta cijena ne bi trebalo da bude značajnije uvećana u odnosu na dosadašnju cijenu izdavanja pasoša.