Ahmetović: "Policijski i pravosudni sistemi BiH nisu dobro organizovani"

Ministar bezbjednosti BiH Sadik Ahmetović najavio je da će "institucionalna zaštita organizovanih kriminalnih grupa u BiH vrlo brzo biti otkrivena".

 [24 sata info] 

"Onog trenutka kada moje izjave ne budu mogle ugroziti istrage protiv tih grupa, izaći ću u javnost sa podacima", rekao je Ahmetović.

On je potvrdio da raspolaže informacijama prema kojim neke vrlo opasne kriminalne grupe u BiH imaju svoje krake u policijskim i pravosudnim institucijama, što je ocijenio kao vrlo opasno za borbu protiv kriminala u BiH.

Ahmetović je istakao da ni policijski ni pravosudni sistem u BiH nisu organizovani na adekvatan način.

"Nemamo uspostavljenu piramidu unutar pravosuđa i policije, ali i ovakav sistem, uz odgovarajuću koordinaciju i iskren pristup u borbi protiv organizovanog kriminala, može donijeti i rezultate u toj borbi", rekao je Ahmetović.

U svojstvu potpredsjednika SDA, Ahmetović je potvrdio da se vodeći federalni politički partneri - SDP i SDA ne slažu u nekim ključnim pitanjima kao što je zakon o ounutrašnjim poslovima u Federaciji BiH, jer se SDA protivi ''politizaciji'' policije.