Bez obzira jesu li im firme uplaćivale osiguranje: Svaki radnik u BiH moći će ovjeriti zdravstvenu knjižicu

Svi zaposleni u Federaciji moći će ovjeriti zdravstvene knjižice bez obzira jesu li im firme uplaćivale zdravstveno osiguranje, kazali su iz federalne Vlade, dodavši da je ovakav stav usaglašen na sastanku Vlade, direktora zavoda zdravstvenog osiguranja te sa predstavnicima Sindikata.

 [24 sata info] 

Ipak, u cijeloj priči postoji i ali, jer prije nego što radnici ovjere knjižicu, njihove firme ili javna poduzeća u kojima rade moraju potpisati sporazume o reprogramiranju dugovanja.

Iz Vlade su pojasnili da je cilj ove povlastice koja se daje ekonomskim društvima da se svim građanima u Federaciji osigura ovjera knjižica i jeftinija zdravstvena zaštita.

- Također, do 31. januara ove godine ekonomska društva koja imaju dugovanja prema zavodima zdravstvenog osiguranja moraju potpisati sporazume o reprogramiranju dugovanja sa jednom godinom odgode plaćanja uz uslov da od 1. januara 2012. godine redovno izmiruju obveze po osnovu doprinosa za ovaj vid osiguranja, kazali su iz Vlade dodajući da se ovo odnosi na ekonomska društva dok su u procesu restrukturiranja. Takođe je naređeno Federalnom ministarstvu zdravstva da hitno sa direktorima kantonalnih zavoda za zdravstveno osiguranje pripremi dokument za rješavanje ove problematike i uputi ga Vladi na razmatranje i usvajanje.

Na zadnju odluku Vlade reagovali su i sindikati koji su izrazili zadovoljstvo usvajanjem odluke koja je dogovorena ranije. Tada je ovaj zahtjev isključivo zatražen zbog industrijskih i sindikata namjenske industrije jer tu postoji najviše takvih slučajeva, ali ova odluka dobro je došla i ostalim poduzećima koja zbog dugovanja iz ranijih godina nisu mogla redovno uplaćivati zdravstveno, a samim tim njihovi radnici nisu mogli ovjeriti zdravstvene knjižice i imati zdravstveno osiguranje, prenosi Dnevni list.

Iz sindikata su poručili da se u cijeli slučaj moraju uključiti svi nivoi vlasti, ali i inspekcije koje bi utvrđivale provođenje sporazuma i mogućnosti firmi da isplaćuju dugove. Smatraju i da se za one koji ne mogu plaćati dug za zdravstveno mora naći rješenje jer je nedopustivo da građani u savremenoj državi kakva BiH nemaju osnovno građansko pravo - pravo na zdravstvenu zaštitu.