FBiH: Novi zakon o radu propisuje porođajni dopust i za očeve, kao i povećanje trajanja godišnjeg odmora

Otvaranjem poslaničke rasprave o Nacrtu federalnog zakona o radu, u Sarajevu je nastavljena 11. redovna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koja je započela jučer.

 [24 sata info] 

Predstavljajući u formi nacrta potpuno novo predloženo radno zakonodavstvo, federalni ministar rada i socijalne politike Vjekoslav Čamber izdvojio je propis koji će, ako zakon odobre oba doma u Parlamentu, dati i očevima mogućnost da koriste porođajni dopust ako hoće po isteku minimalno 42 dana od rođenja djeteta.

Novine su i povećanje minimalnog trajanja radničkog godišnjeg odmora s 18 na 20 radnih dana, kao i obaveza poslodavcu da s pripravnikom zaključi radni odnos na određeno vrijeme da bi i on imao prava iz radnog odnosa.

Nacrt novog zakona zabranjuje mobing, spolnu i seksualnu diskriminaciju te za sve zaposlenike vraća stari naziv - radnik.

Poslodavcu se može izreći privremena zabrana djelatnosti ako bude utvrđeno da s radnikom nema zaključen ugovor o radu, jedna je od propisanih odrednica novog radnog zakonodavstva koje je ministar Čamber predstavio u nacrtu Predstavničkom domu.

Ministar navodi da je aktuelni federalni zakon o radu donesen 1999. godine i da su informacije s terena te komentari međunarodnih partnera pokazali da treba donijeti novo zakonodavstvo koje bi trebalo da unaprijedi tržište rada.

Nakon što bude završeno razmatranje ovog teksta, iz preostalog dnevnog reda 11. sjednice poslanike očekuje rasprava o nacrtu zakona koji se odnosi na zapošljavanje stranaca u Federaciji.

Prostorni plan Federacije za period 2008. do 2028. godine također je u nacrtu.

Peostale najavljene tačke dnevnog reda su: strategija ekonomskog razvoja FBiH - Projekt „Razvoj turizma u FBiH“, zatim statut Radio-televizije FBiH te izvještaj o radu Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2010. godinu.