Grabovica nije osigurao rezerve: 90 posto Federacije BiH ostaje bez struje?!

Federacija bi pored svih nedaća uskoro mogla ostati u mraku. Sva struja koju trenutno proizvodi Elektroprivreda BiH dolazi iz dvije teremoelektrane - Tuzla i Kakanj - dok su praktično sve hidroelektrane van pogona. No i dvije termoelektrane mogle bi uskoro stati s proizvodnjom zbog otežane dopreme uglja čije su rezerve na depoima jedva dovoljne za jednodnevni rad.

 [24 sata info] 

Situacija je zabrinjavajuća, rekao je direktor EPBiH Elvedin Grabovica, najavljujući da bi 90 posto potrošača u FBiH moglo ostati bez električne energije zbog konstantnog nestajanja zaliha uglja i zbog otežane dopreme uglja iz rudnika. Objašnjenje direktora Grabovice, na prvi pogled,  izgleda logično i prihvatljivo: ljeto je bilo sušno, hidroakumulacije su ispražnjenje, pa je EPBiH bila prisiljena maksimalno podići proizvodnju struje i potrošnju uglja u dvije termoelektrane. Nikakvih problema ne bi bilo da nije pao snijeg koji je blokirao saobraćaj i prekinuo redovnu dopremu uglja iz rudnika.

No, je li problem proizvela samo "viša sila" ili dio odgovornosti za mogući raspad elektroenergetskog sistema snosi i uprava EPBiH predvođena Grabovicom, koja je loše planirala elektroenergetski bilans i koja se nije pridržavala uobičajenog internog pravila prema kojem ni u jednom trenutku rezerve uglja ne smiju pasti ispod jednomjesečnih potreba. I pored evidentno loše situacije iz TE Tuzla poručuju da će sve isporuke biti ispoštovane.

Ni iz termoelektrana ni iz Elektroprivrede ne žele govoriti o količini zaliha. Stanje je očigledno alarmantno. Rezervne količine nisu osigurane – a mogle su biti ili kupovinom uglja koji nisu u sastavu EPBiH ili kupovinom električne energije kako bi se smanjila potrošnja i sačuvala obavezna rezerva uglja u dvije termoelektrane - u Tuzli i Kaknju.

Uprava EPBiH nije uradila ni jedno ni drugo nego je najprije ispraznila sva akumulaciona jezera, a potom "spržila" i sve rezerve uglja, ne vodeći računa ni o minimalnim rezervama u slučaju "više sile".