Bahatost: Od Nove godine vlasti na svim nivoima potrošile milijardu KM

Brojač budžetske potrošnje jučer je prikazao iznos od jedne milijarde KM, koliko su vlasti na svim nivoima u BiH potrošile od 1. januara do jučer, 12. februara, saopćio je danas Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI). Bahatost koju vlasti u BiH pokazuju u raspolaganju budžetskim sredstvima manifestira se, između ostalog, i time ...

 [24 sata info] 

... što se većina institucija još  finansira na osnovu odluke o privremenom finansiranju, zbog nepoštivanja zakonom predviđenih rokova za donošenje budžeta, navodi se u saopćenju.

Tako 10 od 14 vlada u BiH i dalje finansira javnu potrošnju na osnovu ove odluke, čime dokazuju da nisu sposobne zakonski upravljati budžetskim procesom.

- U Bosni i Hercegovini nije slučajno da godinu i po dana nakon izbora vlasti nisu u stanju da donesu budžet za sljedeću godinu, nego se finansiraju odlukama o privremenom finansiranju. Ovakve metode dovode građane pred "svršen čin" i nimalo ne doprinose transparentnosti budžetskog procesa. Odluke o privremenom finansiranju se donose po hitnoj proceduri, u roku dan-dva, ne uzimajući u obzir mišljenja stručnjaka i javnosti. Privremenim finansiranjem se ignoriraju tekuća makroekonomska kretanja i samo se ponavlja budžetska potrošnja iz prethodne godine, odnosno u samoj strukturi potrošnje se ništa ne mijenja, rekao je izvršni direktor Fondacije CPI Damir Mehmedbašić, navodi se u saopćenju.