Širom BiH: Raspad u telefonskom i internet saobraćaju "BH Telecoma"

Kompanija BH Telecom d.d. Sarajevo saopštila je da je tokom noći 23. februara iznenada došlo do prekida rada centrale u naselju Alipašino Polje Sarajevo, te je zbog navedenog u prekidu odvijanje fiksnog i internet telekomunikacionog saobraćaja na više područja u BiH.

 [24 sata info] 

Kako se navodi, do prekida ovog saobraćaja je došlo na sljedećim područjima: u opštini Bugojno -Donjići i Kula, u opštini Donji Vakuf, u općina Vitez - Grbavica, Ahmići i Stari Vitez, u opštini Travnik - Babanovac, u opštini Zenica - Jalija, Otmud, Talića Brdo, Crkvice i Janjići, u opštini Kakanj - u naseljima Papratnica i Haljinići, u opštini Zavidovići - Poijice i Branilaca grada, u opštini Olovo - Careva Ćuprija, u opštini Visoko - Goduša, u opštini Vareš - Striježevo, u opštini Tešanj - Trepće, u opštini Goražde - Zupčići, Obarak, Berič i Faočići, u opštini Mostar - Zalik, Livač i Lišani, u opštini Konjic - Gornje Polje, Borci, Zivašnica, Ovčari i Kosor, u opštini Novo Sarajevo - Grbavica, Hrasno, Pofalići i Velešići, u opštini Centar Sarajevo - Nahorevo, u opštini llidža Sarajevo - Vrelo Bosne, Kasindolska, Hrasnica, Blažuj, Vlakovo i Osijek, u opštini Velika Kladuša - Polje, Ponikve i Šmrekovac, u opštini Cazin - Polje i Vrelo, u opštini Sanski Most - Kijevo, u opštini Bosanska Krupa - Krčane, Zalug, Halkići i Baštra, te u opštini Lukavac - Donji Bistarac, Bikođe i Prokosovići.

Ekipe stručnjaka "BH Telecoma" i kompanije isporučioca centrale Alipašino Polje su na licu mjesta i poduzimaju sve mjere na hitnom otklanjanju kvara, navodi se u saopštenju.