SDA: Hitno usvajanje zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine u FBiH

Zaključci 9. redovne sjednice Glavnog odbora SDA...

 [24 sata info] 

1. GO SDA prihvatio je informaciju Predsjednika Stranke o aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini.

2. Usvojen je Izvještaj o realizaciji zaključaka o poboljšanju procesa povratka izbjeglih i raseljenih koji su usvojeni na 8. sjednici GO SDA. Konstatirano je da je većina zaključaka realizirana, te će Glavni odbor SDA nastaviti praćenje provođenja preostalih zaključaka.

3. Podržana su rješenja koja osiguravaju ravnopravnost u Gradu Mostaru i isključuju majorizaciju bilo kojeg naroda, što omogućava jedinstven grad Mostar sa više općina.

4. GO SDA kategorično odbacuje ideje o preuranjenom ukidanju supervizije za Brčko Distrikt. Ukidanje supervizije prije kvalitetnog rješavanja brojnih neriješenih pitanja bilo bi veoma opasno. SDA smatra da je ukidanje supervizije moguće tek nakon donošenja zakona o Brčko Disktriktu i nakon zatvaranja OHR-a.

5. GO Stranke zahtijeva da se na općinskim izborima omogući glasanje za Srebrenicu svim građanima koji su u toj općini bili na popisu 1991. godine, bez obzira gdje se trenutno nalaze.

6. Podržano je zalaganje Predsjednika i rukovodstva Stranke za rješavanje pitanja vojne imovine čime se otklanja posljednja prepreka za provođenje akcionog plana za članstvo BiH u NATO.

7. Ocijenjeno je veoma štetnim Sporazum o fiskalnom okviru kojim se budžet institucija BiH zamrzava na nivou 2008. Takav sporazum dovodi u pitanje funkcioniranje veoma značajnih državnih institucija i ugrožava kretanje BiH prema članstvu u EU i NATO.

8. GO SDA podržava hitno usvajanje zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine u FBiH, čiji principi moraju biti usklađeni sa standardima razvijenih država Evrope i svijeta.

9. Glavni odbor SDA poziva Vijeće ministara da poduzme sve potrebne mjere za cjelovito funkcioniranje graničnog prijelaza Izečić u uvjetima ulaska susjedne Hrvatske u EU.

10. Opredijeljeni smo za nastavak saradnje u postojećim koalicijama i pored prisutnih razlika i neslaganja. GO poziva predstavnike SDA da na svim nivoima nastave raditi na poboljšanju unutar koalicijskih odnosa.

11. SDA spremno ulazi u pripreme za općinske izbore 2012. godine, a zbog racionalnosti će se zalagati za spajanje i istovremeno održavanje općih i općinskih izbora , kada bude postignuta politička suglasnost.

12. GO SDA se protivi smanjenju plaća policiji i ostalim agencijama za provođenje zakona, kao i odbrambenim strukturama da se ne bi umanjila efikasnost u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije.