"Jugoslavija u malom": Raspad BiH još uvijek tabu tema za EU

Kriza eura ugrozila je proces proširenja EU. Zemljama Zapadnog Balkana je odavno obećana evropska perspektiva, ali one su još uvijek nestabilne. Neki mediji postavljaju pitanje budućnosti ovih država, posebno BiH.

 [24 sata info] 

List Frankfurter Allgemeine Zeitung piše kako je mogući raspad BiH za sadašnje političare u Evropi neprihvatljiv, ali i da to ne mora da važi za buduće političare. Ovaj list dodaje:

"BiH važi za disfunkcionalnu državu, što je rezultat rata. BiH nikada neće moći da pristupi EU ako stanje u njoj ostane onakvo kakvo je sada. Do sada su propali svi pokušaji da se promijeni državno uređenje, koje je oktroisano 1995. Dejtonskim sporazumom, tada s ciljem da se zaustavi rat. Nakon brojnih propalih pokušaja reforme ustava sve češće se postavlja pitanje da li je BiH moguća. A potom i pitanja da li je BiH neophodna, te da li se može mirnim putem provesti razgradnja.

Na Zapadu su takva pitanja tabu zbog sramote i neuspjeha Evrope i svijeta da spriječe genocid. Riječ "Srebrenica" se provlači kroz sve diskusije koje se vode o BiH. Onaj ko postavlja znak pitanja iznad egzistencije i smisla postojanja BiH izlaže se opasnosti ga optuže za cinizam i zaboravljanje istorije.

Romantična predstava o ovoj zemlji počiva na tvrdnji kako je to "Jugoslavija u malom". Ali ako se već "originalna" Jugoslavija raspala uz veliki prasak, ako je neki danas vide kao istorijsku grešku, da li može opstati BiH kao "Jugoslavija u malom"? Odgovore nije lako pronaći, jer sva ova pitanja zadiru i u pitanje rata i mira", piše Frankfurter Allgemeine Zetung.