U Sarajevu počela donatorska konferencija "Trajna rješenja za izbjeglice i raseljene osobe"

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Damir Ljubić otvorio je danas u Sarajevu donatorsku konferenciju pod nazivom "Trajna rješenja za izbjeglice i raseljene osobe", ističući da je velika odgovornost i privilegija biti domaćin ovakvog skupa koji je podržala međunarodna zajednica.

 [24 sata info] 

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda u pozdravnom govoru istakao je da bi zajedničkim programom koji su sačinile BiH, Srbija, Hrvatska i Crna Gora nakon 20 godina raseljenosti trebalo biti zbrinuto 27.000 domaćinstava za šta će biti potrebno 583 miliona eura.

Ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumdžija potcrtao je koliko je važno da se zatvori ovo bolno pitanje za najugroženiju populaciju u regiji. Naveo je da će biti neophodno dati izbor izbjeglicama i raseljenim osobama, onoliko koliko bude moguće da izaberu između povratka u svoje domove ili integracije u sredine u kojima već borave.

Lagumdžija je naglasio da će rješavanje problema izbjeglica i raseljenih osoba doprinijeti boljim odnosima i stabilnosti regije.

Ministar vanjskih poslova i evropskih intergracija Crne Gore Milan Ročen kazao je da današnja konferencija predstavlja izazov i šansu za sve zemlje regiona.

"Realizacija ovog projekta je garancija da se bliži dan kada izbjeglice neće biti osobe bez adrese na Balkanu te da će on i njihovo potomstvo imati svoju domovinu i život dostojan čovjeka", rekao je Ročen.

Ministrica vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske Vesna Pusić istakla je da je kao posljedica ratova 90-ih godina oko tri miliona ljudi postalo izbjeglice i raseljene osobe. Naglasila je da će  rješenjem ovog pitanja zemlje u regionu raščistiti s ostavštinom iz prošlosti i okrenuti se budućnosti.

Ministar vanjskih poslova Republike Srbije Vuk Jeremić kazao je da je Srbija rangirana među pet zemalja u svijetu kad je u pitanju izbjeglička problematika. Naglasio je da osim stambenog zbrinjavanja izbjeglica i raseljenih osoba treba raditi i na ukidanju drugih oblika diskriminacije prema ovoj populaciji.