Evropska komisija: Dobar napredak Hrvatske, daljnji napori u nekim pitanjima

Hrvatska je postigla veliki napredak u svojim pripremama za članstvo u EU-u, a u ograničenom broju pitanja potrebni su daljnji napori, stoji u nacrtu izvještaja o monitoringu za tri poglavlja, koji će Evropska komisija objaviti u utorak. "Općenito, pripreme Hrvatske za članstvo u EU na pravom su putu. Hrvatska je postigla znatan stupanj ...

 [24 sata info] 

... usklađenosti s evropskom pravnom stečevinom", kaže se u zaključcima nacrta izvještaja u koji je Hina imala uvid. Dodaje se da je "Komisija identificirala ograničen broj pitanja u kojima su potrebni daljnji napori".

"Hrvatske vlasti trebaju poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurale punu spremnost zemlje za članstvo do 1. jula 2013. u interesu Hrvatske i EU-a", kaže se u zaključcima.

Komisija će u utorak usvojiti i objaviti izvještaj o tri poglavlja - Pravosuđe i temeljna prava, Pravda, sloboda i sigurnost i Tržišno natjecanje. U pristupnom ugovoru je definirano da će Komisija pratiti kako Hrvatska ispunjava obaveze koje je preuzela tokom pristupnih pregovora, u razdoblju od završetka pregovora do ulaska u EU-u, 1. jula 2013.

Pretpristupni monitoring je uveden kako bi se osiguralo da zemlja uđe u EU potpuno spremna, bez potrebe da se nad njom provodi nadzor i nakon što postane članica. Za tri najteža i najvažnija poglavlja Komisija objavljuje izvještaj svakih šest mjeseci, a najesen ove godine objavit će sveobuhvatni izvještaj o monitoringu, kojim će biti pokrivena sva poglavlja.

Ovo je prvi izvještaj, a odnosi se na razdoblje od 1. septembra 2011. do 29. februara 2012. U njemu se opisuje što je učinjeno u tom razdoblju i daju se preporuke za područja u kojima je potreban daljnji napredak kako bi Hrvatska bila spremna za članstvo 1. jula 2013.

U poglavlju 8 - Tržišno natjecanje, Hrvatska općenito ostvaruje dobar napredak u ispunjavanju kriterija i zahtjeva iz poglavlja Tržišno natjecanje, kaže Komisija.

U izvještaju se opisuju odluke koje je nedavno donijela hrvatska vlada o prihvaćanju ponude za privatizaciju Brodosplita, o pokretanju stečajnog postupka za brodogradilište Kraljevica te da će u roku od 90 dana pokušati privatizirati 3. maj i Brodotrogir.

"Hrvatska treba hitno pristupiti potpisivanju ugovora o privatizaciji Brodosplita i naći rješenje za 3. maj i Brodotrogir kako bi ispunila zahtjeve iz aneksa Ugovora o restrukturiranju brodogradilišta do dana pristupanja", kaže se u izvještaju.

I u najtežem poglavlju 23 - Pravosuđe i temeljna prava bilježi se napredak.

Komisija kaže da je provedba strategije reforme pravosuđa i akcijskog plana u skladu s predviđenim rokovima, ali da je odgođeno stupanje na snagu novog sistema javnih ovrha.

"Reformirano državno sudbeno vijeće i državno odvjetničko vijeće nastavili su djelovati neovisno. Oba tijela nastavila su imenovati sudske dužnosnike na temelju transparentnih, jednoobraznih i objektivnih kriterija", stoji u dokumentu.

Navodi se da su potrebna poboljšanja u provedbi prijelaznog sistema za imenovanje sudaca, uključujući veću transparentnost kod usmenih intervjua te da se posveti pozornost da se svi kandidati ravnopravno tretiraju.

Nastavljeno je poboljšanje i u području učinkovitosti pravosuđa te u racionalizaciji sudova. Poboljšana je provedba sudskih odluka, posebice kroz djelovanje finansijske agencija FINA. Broj neriješenih sudskih predmeta u razdoblju od decembra 2010. do decembra 2011. porastao je za 5,2 posto. Smanjuje se broj starih sudskih predmeta, od decembra 2010. do decembra 2011. za 12,3 posto, ali je u istom razdoblju broj starih parničnih predmeta porastao za 6,5 posto, a broj starih parničnih predmeta na prvostepenim sudovima pao za 9,5
posto.

Stoga se navodi da je potrebno obratiti pozornost da su viši sudovi, uključujući i Vrhovni sud odgovarajuće opremljeni kako bi se mogli nositi s povećanjem broja predmeta.

U dijelu koji se odnosi na suđenja za ratne zločine pred domaćim sudovima navodi se da je počelo suđenje u slučaju ubistva srpskih civila u selu Grubori. Navodi se da su poduzete mjere za zaštitu svjedoka, da je nova vlada stupila u kontakt sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom s ciljem rješavanja mogućih negativnih posljedica zakona, kojim su proglašeni ništavnim pravni akti bivše JNA, SFRJ i Srbije, a koji je donijela bivša vlada u novembru 2011.

"Međutim, pitanje nekažnjivosti za ratne zločine ostaje velikih izazov u Hrvatskoj", kaže se u izvještaju i dodaje da je preostalo procesuirati većinu ratnih zločina.

U izvještaju se preporučuje nastavak stvaranja održive evidencije rezultata u istragama, procesuiranju i sudskim presudama za organizirani kriminal i korupciju na svim razinama, uključujući i visoku razinu, te u osjetljivim sektorima poput javnih nabava.

Komisija navodi da je "odlazeća administracija" obavila imenovanja više viših dužnosnika u policiji te ističe da je kod imenovanja i daljnjih reformi u policiji potrebna "velika pozornost, posebice kako bi se osigurala depolitizacija i povećao profesionalizam".

U izvještaju se kaže da prijedlog promjene zakona o sprečavanju sukoba interesa izaziva zabrinutost.

"Prvi koraci koje je poduzela nova vlada u vezi s pravilima o sukobu interesa predmet su zabrinutosti, posebice u pogledu nadzornih i upravnih odbora javnih poduzeća", kaže se u izvještaju i dodaje da su ranije odredbe o kriterijima za ta imenovanja odbačeni.

"Hrvatska treba osigurati snažan sistem za sprečavanje korupcije u državnim poduzećima. Potrebno je razvijati koncept političke odgovornosti i nulte tolerancije na korupciju", kaže se u izvještaju.

Komisija bilježi napredak i u zaštiti manjinskih prava, stambenog zbrinjavanja izbjeglica, ali se traži nastavak poboljšanja u tim područjima.

Komisija također konstatira da je Hrvatska nastavila surađivati s Haškim sudom.

U poglavlju 24. Pravda, sloboda i sigurnost Komisija navodi da je Hrvatska na pravom putu u pripremama za ispunjavanje kriterija u tom području.

"Što se tiče vanjskih granica i Schengena, proces usklađivanja sa šengenskom pravnom stečevinom je nastavljen daljnjim poboljšanjem sistema za integrirano upravljanje granicama. Međuagencijska suradnja te koordinacija sa susjednim zemljama i tijelima EU-a u tom području je poboljšana", ocjenjuje Komisija.

Komisija je u izvještaju dala i kratak pregled onoga što je učinjeno u ostalim poglavljima. Navodi se da su pripreme za članstvo "skoro gotove" u desetak poglavlja, da je u 14 poglavlja preostao određeni broj otvornih pitanja te u šest poglavlja da je postignuta "općenito dobra razina usklađenosti, ali da su nekim područjima potrebni pojačani napori".