Žele socijalističku državu: Komunistička partija nije politička alternativa u BiH

Bosna i Hercegovina je dobila još jednu partiju – Komunističku partiju BiH. Komunisti žele ponovno uspostaviti socijalističku državu. Analitičari smatraju da komunisti međutim ne predstavljaju političku alternativu.

 [24 sata info] 

Komunistička partija (KP) Bosne i Hercegovine, kako ističu njeni lideri, „izašla je iz ilegale“ i predstavila politički program i ciljeve. Predsjednik KP Muhamed Imamović kaže da je cilj ove partije „promjena trenutnog ekonomskog sistema i uspostava socijalističke države“. Imamović je naglasio da „samo komunisti mogu promijeniti 'katastrofalno stanje u zemlji'.“

Politički analitičar i sociolog iz Sarajeva Salih Fočo, međutim, ne vjeruje da političke partije sa komunističkim predznakom mogu bitnije uticati na promjenu stanja u zemlji. „Prošlost se ne može vratiti, a komunističke partije su stvar historije i nije moguće obnoviti njihovu snagu sa početka 20. stoljeća“, ističe dr. Fočo. „Ekstremizam koji većina komunističkih partija danas ispoljava nije onaj revolucionarni kod koji su ove partije rabile početkom 20. stoljeća. Više nije moguće mobilizirati tako veliki broj radnika ili 'proletarijata'. 21. stoljeće je doba informatizacije i velike individualizacije i danas su neke nove opcije puno značajnije od prevaziođenih, arhaičnih formi“, kaže Salih Fočo.

Očito je da je u BiH sve izražajnije nezadovoljstvo građana, kako političkim snagama na vlasti, tako i opozicijom, i čini se da je ovoj zemlji neophodna alternativa, kaže analitičar Međunarodne grupe za krize Srećko Latal. „Na žalost, u ovom trenutku u BiH još nema političke alternative koja bi se fokusirala na konkretna pitanja vezana za životni standard, ekonomsku i socijalnu politiku umjesto nacionalnih retorika i praznih predizbornih obećanja“, kaže Latal.

Analitičari ocjenjuju da se ekstremizam danas u BiH ne dovodi u vezu sa komunizmom. „U nedostatku kvalitetne političke alternative, u BiH jačaju neke druge, manje kvalitetne alternative“, kaže Latal i dodaje: „Takve alternative su u ovom trenutku izražene kroz postojanje vehabijskih grupa te četničkog ravnogorskog pokreta koje visoke političke i ekonomsko-socijalne tenzije koriste za jačanje svoje pozicije u društvu“, kaže Latal.

Profesor Salih Fočo, međutim, podsjeća da i ekstremne grupe, u svakoj zemlji imaju određenu snagu. „Bez obzira na njihov negativan učinak, one imaju i dobru stranu da upozoravaju demokratske opcije da moraju biti agilnije i moraju brže mijenjati tok društvenih i političkih prilika“, kaže Fočo.

U Sarajevu je ovoga četvrtka (26.4.) najavljeno i ujedinjenje Komunističke Partije BiH registrirane u Sarajevu i Saveza komunista koji je ranije registriran u Banjoj Luci. Svoj sud o ovoj političkoj alternativi uskoro bi mogli dati i građani BiH, jer je Komunistička partija najavila izlazak na ovogodišnje lokalne izbore.