Hennessey: BiH sebe sankcionira, upitno priznavanje izbora 2014.

Ako se izbori 2014. godine budu održali po postojećim ustavnim rešenjima i bez ispunjavanja odluke Suda u Strazburu u predmetu "Sejdić-Finci", Vijeće Evrope imat će problem da uopće prizna rezultate tog izbornog provesa, ponovo je upozorila šefica ureda Vijeća Evrope u BiH Mary Ann Hennessey.

 [24 sata info] 

Imajući u vidu da se bliži rok, 31. august, koji je zadat u Mapi puta koju su stranački lideri dogovorili sa evropskim zvaničnicima u Briselu, a da nije na pomolu dogovor o podnošenju usaglašenog prijedloga bh.parlamentu za izmjenu državnog ustava u kontekstu presude Sejdić - Finci, Hennessey je rekla da je razočaravajuće da se ponovo ništa nije uradilo i da nije ispunjen ni ovaj rok.
 
"To ne bi trebalo da bude izgovor da se nešto što prije ne uradi", kazala je direktorica Ureda vijeća Evrope u BiH.
 
Eventulane sankcije ukoliko se ne provede presuda ni u ovom zadatom roku, ponovila je, nisu potrebne jer BiH sama sebe sankcionira time što onemogućava određena prava ljudima koji su građani ove države.
 
"Kada govorimo o sankcijama, BiH se sama sankcionira time što ne ispunjava presudu "Sejdić-Finci" i samim tim onemogava sebe da potpiše Sporazum o pridruživanju i uđe u evropske integracije, a da ne govorim o tome koje bi sebi sama mogla nametuti sankcije time što neće ući u EU, ukazala je direktorica Ureda vijeća Evrope u BiH i dodala da za tu instituciju i nije posebno važno kakav odnos BiH ima s samom EU, već žele da se ispuni presuda Suda za ljudska prava u slučaju "Sejdić-Finci".
 
Ustavna refoma, podsjetila je Hennessey, ne govori samo o odluci "Sejdić-Finci", već i svim drugim presudama koje će se u budućnosti dešavati i koje će također morati biti implementirane.
 
Direktorica Ureda Vijeća Evrope u BiH podsjetila je da postoje tri razloga zašto je ustavna reforma u BiH važna, a prvenstveno da se osigura stabilna i istinska demokratija, što trenutno nije slučaj.
 
Drugi razlog je potreba da se ustanovi funkcionalna država, te pod tri da se obezbijedi kapacitet da se naša zemlja može integrirati u Evropsku uniju, što su građani rekli da žele.
 
"Kada govorimo da ustav treba da garantira jednaka prava svim građanima, to je država koju žele svi građani i narodi BiH, a njena funkionalnost treba da se ogleda u tome da može da donosi i implementira odluke, te reagira na određene krize, što sada ne radi. U BiH nema mogućnosti ni da se čak spriječe požari", konstatirala je Mary Ann Hennessey.
 
Za integriranje BiH u EU potrebno je da se ispune svi evropski standardi, a to je globalni proces koji želi Vijeće Evrope, a koji može duže trajati.
 
O ovoj temi direktorica Ureda Vijeća Evrope u BiH govorila je danas u Banjoj Luci na javnoj raspravi koju je organizirala Inicijativa mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini (YIHR BH) uz potporu Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu.
 
Cilj organiziranja javnih rasprava, koje će sutra održati i Mostaru, a 27. augusta u Sarajevu, jeste pružanje šanse nedovoljno zastupljenim idejama ustavnih promjena, otvaranje prostora za neposrednu komunikaciju između akademske zajednice te političkih stranaka na vlasti i onih u opoziciji sa mladim ljudima, uvezivanje ideja i viđenja stanja u Bosni i Hercegovini, te prepoznavanje razlika između percepcije problema u Banja Luci, Mostaru i Sarajevu.
 
Inicijativa mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini djeluje na zagovaranju ustavnih reformi u skladu sa postavljenim principima organizacije, među kojima je prioritet dat transparentnosti procesa javne rasprave, racionalnom rješavanju postojećih problema te svijesti o realnom kontekstu bosanskohercegovačkog društva.