Bosna i Hercegovina nema original mirovnog sporazuma

edan od potpisnika Dejtonskog sporazuma bio je Alija Izetbegović i vjerovatno je original dokumenta dao nekome od čelnih ljudi u Federaciji BiH, a pretpostavljam da ga je i Nikola Koljević dao najodgovornijim ljudima RS, rekao Lukić Bosna i Hercegovina nema original mirovnog sporazuma BANjA LUKA - Originalni tekst Dejtonskog mirovnog sporazuma dobili su svi tadašnji potpisnici, a ukoliko ga nema u institucijama BiH, jedino je moguće da su ga neki od njih zadržali za sebe, rekao je jedan od učesnika mirovnih pregovora 1995. godine Vladimir Lukić. - Jedan od potpisnika Dejtonskog sporazuma bio je Alija Izetbegović i vjerovatno je original dokumenta dao nekome od čelnih ljudi u Federaciji BiH, a pretpostavljam da ga je i profesor Nikola Koljević dao najodgovornijim ljudima Republike Srpske - rekao je Lukić. On je istakao da je originalan tekst Dejtonskog sporazuma na srpski jezik prevelo Ministarstvo inostranih poslova tadašnje Jugoslavije i da se on nalazi u Beogradu. - Da mnogi dejtonski dogovor tumače kako njima odgovara, redovna je pojava, a on je originalan i samo jedan. OHR nije potpisnik sporazuma i ne znam kako ga tumači - istakao je Lukić. On je napomenuo i to da je dokument odmah po potpisivanju objavljen i kopiran i, da je kojim slučajem mijenjan, te razlike bi se primijetile. U Predsjedništvu BiH su nam potvrdili da imaju nekoliko kopija Dejtonskog sporazuma kojima se služe, a čiji su izvori različiti. Njihovi službenici prethodnih godina počeli su i da prevode sporazum, ali su odustali od posla, jer prevod nije bio vjerodostojan. U Ministarstvu spoljnih poslova BiH takođe su istakli da imaju kopiju Dejtonskog sporazuma. Profesor Pravnog fakulteta u Banjoj Luci Petar Kunić rekao je da ne zna gdje su završili originali teksta Dejtonskog sporazuma, koji su dobili potpisnici. Ako ga imaju u Beogradu, smatra Kunić, morao bi da postoji i negdje u BiH. - Imao sam priliku da vidim prve prevode Dejtonskog sporazuma, ali taj posao su obavili novinari "Oslobođenja" i prevodioci, pa sam se lično uvjerio da su tada postojale neke razlike u odnosu na prevod koji je obavio OHR - rekao je Kunić. On smatra da bi svakako trebalo pribaviti original dokumenta i prevesti ga na srpski jezik, a da komisiju za prevod treba da formira parlament BiH ili Narodna skupština Republike Srpske. - Bilo bi normalno i da se Dejtonski sporazum potvrdi, ali mislim da to političari u Bih još neće učiniti - istakao je Kunić. Bosna i Hercegovina do danas nije zvanično prevela Dejtonski mirovni sporazum, čijeg originala i nema, i dostavila na verifikaciju francuskoj vladi. Ratifikacijom Dejtonskog sporazuma 1995. godine u Parizu potpisan je i Sporazum o prevodima, po kojem su zemlje potpisnice bile obavezne da dostave svoje prevode francuskoj vladi, koja je preuzela obavezu da prevode, kada joj budu dostavljeni, usaglasi i tako izađe sa zvaničnim tekstom kompletnog Dejtonskog sporazuma i Ustava BiH, kao jednim od njegovih aneksa. Ž. Do. Uzaludan nalog OHR-a Kancelarija visokog predstavnika je još 10. decembra 2002. godine uputila zahtjev Predsjedništvu BiH da francuskoj ambasadi dostavi prevedenu verziju Dejtonskog sporazuma, da bi se prevodi mogli uporediti te uklonile eventualne greške. Ostale potpisnice, Hrvatska i tadašnja SR Jugoslavija, svoje verzije na hrvatskom i srpskom dostavile su na vrijeme. Ministarstvo pravde BiH završilo je prevod na srpski jezik, ali još nisu završeni prevodi na bošnjački i hrvatski, zbog čega BiH nikada nije verifikovala prevod u parlamentu.