"Glasaću za Srebrenicu": MUP RS puca u mir u Bosni i Hercegovini

Građanska inicijativa "Glasaću za Srebrenicu" obavještava javnost da je Policijska stanica u Srebrenici danas nastavila proces poništavanja prebivališta građana nesrpske nacionalnosti započet nedavno u Višegradu, i u drugim opštinama Podrinja. Imajući u vidu da je Građanska ...

 [24 sata info] 

... inicijativa "Glasaću za Srebrenicu" registrovala dovoljan broj birača za pobjedu zajedničkog kandidata političkih stranaka koje ne spore da je u Srebrenici počinjen u julu 1995. počinjen genocid, vladajući režim u RS želi kršenjem Dejtonskog mirovnog sporazuma odbraniti rezultate koje je postigao svojom genocidnom politikom.

Vlada i  MUP Republike Srpske, na čelu sa Miloradom Dodikom, je direktno prekršio Dejtonskog mirovni sporazum i ovakvim djelovanjem na kocku stavio mir i stabilnost u Srebrebrenici i cijelom Podrinju. Namjera režima Milorada Dodika je da ovlada Memorijalnim centrom u Potočarima s ciljem njegovog uništenja, po uzoru na djelovanje lokalnih vlasti u Višegradu i Prijedoru u kojima su mjesta stradanja nedostupna porodicama žrtava.

Udruženja žrtava genocida i etničkog čišćenja u BiH očekuju od OHR-a, Delegacije EU Komisije u BiH, Ambasade SAD i Vijeća za implementaciju mira da zaštite Dejtonski mirovni sporazum i omoguće slobodu kretanja i boravka svim građanima BiH i tako zaštite mir u Bosni i Hercegovini. Ukoliko ovo flagrantno kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma ne bude spriječeno i sankcionisano, onda se sa sigurnošću može reći da se naša država nalazi u novembru 1995. Mi, djeca ubijenih iz Potočara, i bezbroj drugih mjesta masovnih stradanja u BiH, za razliku od naših roditelja, se sigurno nećemo povinovati naređenjima MUP-a RS.

Inicijativa će u najkraćem mogućem roku podnijeti krivičnu prijavu protiv donosioca rješenja, komandira Policijske stanice u Srebrenici Adisa Cibralića, načelnika CJB Bijelina Vasilije Andrića, ministra unutrašnjih poslova RS Stanislava Čađe ali i Branka Petrića, predsjednika CIK-a BiH zbog kršenja Ustava BiH i RS, koji slobodu kretanja i izbora prebivališta građana BiH tretiraju kao osnovne ustavne demokratske principe.

Potsjećamo javnost i građane da u Ustavu BiH (Član 1) jasno stoji da "postoji sloboda kretanja širom Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina i entiteti neće ometati punu slobodu kretanja, lica, roba, usluga i kapitala širom Bosne i Hercegovine. Nijedan entitet neće provoditi bilo kakvu kontrolu na granici između entiteta". Isti princip je utvrđen Članom 2 Ustava BiH koji izričito nalaže da " sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine uživaju ljudska prava i slobode - što uključuje i pravo na slobodu kretanja i prebivališta".

Ustav RS također,  u Članu 21, nalaže da se "građani mogu slobodno kretati, nastanjivati i boraviti na teritoriji Republike, slobodno napuštati tu teritoriju i na nju se slobodno vračati". U istom se navodi da se ograničenja kretanja mogu uvesti samo "radi vođenja krivičnog postupka ili radi zaštite sigurnosti i zdravlja ljudi". U Ustavu entiteta (Član 21) jasno stoji da "nikakva ograničenja iz političkih razloga ne mogu biti ustanovljena".