Predstavnički dom usvojio prijedlog amandmana o Brčkom


Zastupnički dom Parlamenta BiH usvojio je danas Prijedlog amandmana I na Ustav BiH o statusu Brčko Distrikta, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Nakon što je Stranka za BiH odustala od svog amandmana, za Prijedlog amandmana I na Ustav BiH glasalo je 36 zastupnika.

Protiv je bio zastupnik Demokratskog narodnog saveza (DNS) Hadži Jovan Mitrović, dok su dva zastupnika Srpske demokratske stranke (SDS), Mirko Okolić i Savo Erić bili suzdržani.

Oni su podršku izvornom tekstu ustavnog amandmana danas uslovili usvajanjem dodatnih amandmana koje su branili na sjednici.

Samostalni zastupnik Momčilo Novaković nije glasao, što je i najavio tokom sjednice kada je odustao od predloženih amandmana.

Cilj Prijedloga amandmana I na Ustav BiH je da osigura Ustavnom sudu BiH nadležnost u odlučivanju u bilo kojem sporu u vezi sa zaštitom konačnog uređenog statusa i ovlaštenja Brčko Distrikta, koji se može javiti između jednog ili više entiteta i Distrikta, ili između države i Distrikta.>

Previđeno je da svaki takav spor može pokrenuti većina poslanika Skupštine Brčko Distrikta koja uključuje najmanje jednu petinu izabranih poslanika iz reda svakog od konstitutivnih naroda.

Odnos između Brčko Distrikta BiH i institucija BiH i entiteta može se dalje urediti zakonom koji donosi Parlament BiH, navodi se u predloženom amandmanu.

Prema Prijedlogu amandmana I na Ustav BiH, Brčko Distrikt, koji postoji pod suverenitetom BiH i spada pod nadležnosti institucija BiH onako kako te nadležnosti proizilaze iz Ustava, čija je teritorija u zajedničkoj svojini entiteta, jedinica je lokalne samouprave sa vlastitim institucijama, zakonima i propisima, i sa ovlaštenjima i statusom konačno propisanim odlukama Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog.

O Prijedlogu amandmana I na Ustav BiH sutra bi se trebao izjasniti i Dom naroda Parlamenta BiH, nakon što je danas dobio podršku nadležne komisije ovog doma, uz tehničku korekciju kojom je predviđeno da će ustavni amandman stupiti na snagu osmog dana od datuma objavljivanja u Službenom glasniku BiH.