RS: Zdravstveno ne uplaćuju ni institucije ni bolnice

Iako Fond zdravstva Republike Srpske (RS) grca u gubicima i dugovima, paradoksalno je da zdravstveno osiguranje nije plaćeno ni za državne službenike ovog entiteta. Za njih više od 2.600 zaposlenih u javnom sektoru kasni se s plaćanjem te zakonske obaveze.

 [24 sata info] 

Ali, da apsurd bude i veći, zadnji najmanje mjesec ili čak i više osiguranje nije plaćeno ni za radnike u bolnicama, koje se upravo i finansiraju iz sredstava koja prikupi Fond zdravstvenog osiguranja i socijalne zaštite.

Podaci pokazuju, da čak 60 bolnica neredovno plaća osiguranje i samo oni Fondu duguju više od šest miliona KM.

Stoga i ne čudi da je u analizi, koju je uradio Fond zdravstvenog osiguranja, navedeno da prihodi od doprinosa padaju zabrinavajućom brzinom.

Za šest mjeseci oni su 15 miliona manji od plana, a neizmirene obaveze Fonda zdravstva samo ove godine povećale su se za 23 miliona, na ukupno 333 miliona KM.

Naime, Fondu zdravstvenog osiguranja RS godišnje nedostaje 127 miliona KM.

-Ukoliko se ubrzo nešto ne preduzme, doći će do sloma cijelog sistema, navodi se u Analizi o održivosti finansiranja obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Sindikati u ovoj oblasti zatražili su također i mjere za popravljanje materijalnog položaja zaposlenih, a svi problemu u zdravstvu RS-a uskoro bi trebalo da se razmatraju i s predstavnicima nadležnog ministarstva Vlade RS-a.